Veszélyhelyzeti tájékoztatók
Házszámozás Csörögben!
Minden információ itt!

Képviselő-testületi ülések 2022

2022. szeptember 2.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. szeptember 2-i ülésére

NE 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE 2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Ellátási szerződés kötése népkonyha szolgáltatás nyújtására

2 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Kiscsörögi utca jellegének módosítása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. szeptember 2-i üléséről


2022. augusztus 5.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. augusztus 5-i ülésére

1 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

2 Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről

3 Döntés helyiséghasználati megállapodás megszüntetéséről

4 Döntés a Nemzeti Vágtán való részvétel támogatásáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. augusztus 5-i üléséről


2022. június 28.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. június 28-i ülésére

1. Csörög Község Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése a VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 azonosító számú projekt keretében

2. Úthasználatra vonatkozó együttműködési szerződés módosítása

3. Haszonkölcsön szerződés kötése Z-BOX kihelyezéséről és üzemeltetéséről

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. június 28-i üléséről


2022. június 7.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. június 7-i ülésére

1 „A Szegedi, Kolozsvári és Liliom utca útburkolatának korszerűsítése” című beszerzési eljárás eredményének megállapítása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. június 7-i üléséről


2022.május 31.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. május 31-i ülésére

NE 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE 2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 A VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 számú projekt keretében megvalósuló szociális bérlakások építése közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

2 Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

4 A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés

5 Államháztartáson kívülre adott támogatással való elszámolás

6 Közterületek földrajzi lehatárolása

7 Értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

8 Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. május 31-i üléséről


2022. május 16.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. május 16-i ülésére

1 Döntés MFP-BJA/2022 pályázat kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás eredményéről

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. május 16-i üléséről 


2022. április 29.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. április 29-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Megállapodás jelzőlámpa üzemeltetéséről

2 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Rendeletalkotás a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. április 29-i üléséről


2022. március 29.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. március 29-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Csörög Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve

2 A Váci Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolója

3 Tanácsnok választása és feladatainak meghatározása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. március 29-i üléséről


2022. március 11.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. március 11-i ülésére

1 Csörög Községben működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. március 11-i üléséről


2022.02.22.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. február 22-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2 Rendeletalkotás az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

3 Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2023-2025. évekre

4 Csörög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

5 Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2020-2021. évi tevékenységéről, a helyi adóbevételek alakulásáról

6 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

7 A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése

8 Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. február 22-i üléséről


2022. február 21

Meghívó a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

1. Pályázat Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 2022. év

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2021. február 21-i üléséről


2022.január 25

Meghívó a Képviselő-testület 2022.január 25-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1. Polgármester illetményének megállapítása

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

3. 2022. évi közmeghallgatás időpontja és napirendje

4. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünete

5. Általános iskolák felvételi körzete a 2022/23. tanévre

6. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló beszerzési szabályzat módosítása

7. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. január 25-i üléséről
 Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig