Választási információk – 2024. június 9.Képviselő-testületi ülések 2022

 

2022. november 29.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. november 29-i ülésére

NE 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE 2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 A Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünetének ismételt megállapítása

2 Népkonyha szolgáltatás nyújtására kötött ellátási szerződés módosítása

3 Csörög Község Önkormányzatának 2023. évi belső ellenőrzési terve

4 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása – intézményi térítési díj meghatározása

5 A Csörögi Közösségi Színtér és Könyvtári Szolgáltatóhely veszélyhelyzeti működése

6 Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkaterve

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. november 29-i üléséről


2022. november 25.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. november 25-i ülésére, közmeghallgatásra

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. november 25-i üléséről, közmeghallgatásról


2022. november 18.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. november 18-i ülésére

1 „Az Akácfa utca és a Puskin utca útburkolatának korszerűsítése Csörögben” című beszerzési eljárás eredményének megállapítása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. november 18-i üléséről


2022. október 26.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. október 26-i ülésére

NE 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE 2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása és eskütétel

2 Használati szerződés köznevelési feladatok ellátására

3 Csörög Község Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

4 „A TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések című pályázat keretében Csörögben megvalósuló közösségi tér tervezése” című beszerzési eljárás eredményének megállapítása

5 „Csörög Község Településtervének elkészítése” című beszerzési eljárás eredményének megállapítása

6 Megyei Jogú Városok Szövetségének megkeresése

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. október 26-i üléséről


2022. szeptember 27.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. szeptember 27-i ülésére

NE 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE 2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Csörög Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

2 Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

3 Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének döntés-előkészítő tanulmánya alapján a helyi építési szabályzat módosításának megkezdése

4 Általános iskolák felvételi körzete 2023/2024. tanévre

5 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. szeptember 27-i üléséről


2022. szeptember 2.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. szeptember 2-i ülésére

NE 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE 2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Ellátási szerződés kötése népkonyha szolgáltatás nyújtására

2 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Kiscsörögi utca jellegének módosítása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. szeptember 2-i üléséről


2022. augusztus 5.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. augusztus 5-i ülésére

1 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

2 Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről

3 Döntés helyiséghasználati megállapodás megszüntetéséről

4 Döntés a Nemzeti Vágtán való részvétel támogatásáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. augusztus 5-i üléséről


2022. június 28.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. június 28-i ülésére

1. Csörög Község Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése a VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 azonosító számú projekt keretében

2. Úthasználatra vonatkozó együttműködési szerződés módosítása

3. Haszonkölcsön szerződés kötése Z-BOX kihelyezéséről és üzemeltetéséről

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. június 28-i üléséről


2022. június 7.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. június 7-i ülésére

1 „A Szegedi, Kolozsvári és Liliom utca útburkolatának korszerűsítése” című beszerzési eljárás eredményének megállapítása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. június 7-i üléséről


2022.május 31.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. május 31-i ülésére

NE 1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE 2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 A VEKOP-6.2.2-15-2020-00008 számú projekt keretében megvalósuló szociális bérlakások építése közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

2 Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

4 A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés

5 Államháztartáson kívülre adott támogatással való elszámolás

6 Közterületek földrajzi lehatárolása

7 Értékelés az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

8 Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. május 31-i üléséről


2022. május 16.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. május 16-i ülésére

1 Döntés MFP-BJA/2022 pályázat kivitelezésére kiírt beszerzési eljárás eredményéről

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. május 16-i üléséről 


2022. április 29.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. április 29-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Megállapodás jelzőlámpa üzemeltetéséről

2 A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 10/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

3 Rendeletalkotás a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. április 29-i üléséről


2022. március 29.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. március 29-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Csörög Község Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési terve

2 A Váci Rendőrkapitányság 2021. évi beszámolója

3 Tanácsnok választása és feladatainak meghatározása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. március 29-i üléséről


2022. március 11.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. március 11-i ülésére

1 Csörög Községben működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. március 11-i üléséről


2022.02.22.

Meghívó a Képviselő-testület 2022. február 22-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

2 Rendeletalkotás az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról

3 Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2023-2025. évekre

4 Csörög Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

5 Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2020-2021. évi tevékenységéről, a helyi adóbevételek alakulásáról

6 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása

7 A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése

8 Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. február 22-i üléséről


2022. február 21

Meghívó a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

1. Pályázat Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 2022. év

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2021. február 21-i üléséről


2022.január 25

Meghívó a Képviselő-testület 2022.január 25-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1. Polgármester illetményének megállapítása

2. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

3. 2022. évi közmeghallgatás időpontja és napirendje

4. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi igazgatási szünete

5. Általános iskolák felvételi körzete a 2022/23. tanévre

6. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló beszerzési szabályzat módosítása

7. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2022. január 25-i üléséről
 Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig