Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Gyermekjóléti szolgálat

Csörög Község Képviselő-testületének döntése értelmében 2016. január 01.-napjától a Család- és Gyermekjóléti szolgáltatást, alapellátást a Vác Város Önkormányzata Váci Család- és Gyermekjóléti Központ látja el.

 

Az intézmény segítséget nyújt a Csörög községben élők szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő hátrányos helyzetben élő, veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került gyermekek, felnőttek, családok életvezetési képességeinek megőrzésére, illetve az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzésére és megszüntetésének elősegítésére.

 

Tevékenységi körük a gondozási kapcsolat során:

-információnyújtás

-tanácsadás

-jogi segítségnyújtás

-pszichológiai tanácsadás

-párkapcsolati tanácsadás

-hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás

-segítő beszélgetések

-családgondozás, családlátogatás

-örökbefogadással kapcsolatos segítségnyújtás

-adományközvetítés

Elérhetőségek:

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

2600. Vác, Deákvári fasor 2.

Tel: 06-27/502-300, 06-30/419-3206, 06-30/419-3183

Ügyfélfogadás:

 a következő időpontokban (Csörög, Kisfaludy u. 40.) kereshetik fel.

Hétfő:       12.oo-15.oo

Szerda:       9.oo-12.oo

Péntek:       9.oo-12.oo

Készenléti szolgálat ügyfélfogadási időn túl: a 06-30/827-8558-as telefonszámon nyújt segítséget.

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS, IDŐSEK NAPPALI  ELLÁTÁSA, JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A feladatok ellátását 2016. január 01.-től továbbra is a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás által fenntartott Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ fogja végezni.

A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetést jövedelemtől függően, szociális alapellátásként illetve térítési díj ellenében biztosítunk. Az ehhez szükséges nyomtatványok letölthetők a honlapról, illetve beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban (Csörög, Akácfa u.30.)

Elérhetőségek:

Házi segítségnyújtás:             Ella Csilla        06-70/372-2995

Szociális étkezés:                  Sarkantyús Szidónia   06-70/931-0967

Intézményvezető:                  Nagyné Gódor Csilla     06-70/931-0966

E-mail: esely@eselykisterseg.huKapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig