Választási információk – 2024. június 9.Gyermekjóléti szolgálat

Csörögi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Intézmény

 

Csörög Község Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2020. július 01. napjától, a házi segítségnyújtás- és szociális étkeztetés szolgáltatásokat pedig 2021. 01.01. napjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján, a Csörögi Család -és Gyermekjóléti Szolgálat – Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Intézmény  szolgáltatásaként biztosítja.

 

 

Intézményünk célja a Csörög községben élő, segítségre szoruló gyermekek, személyek, családok, idősek ellátása, az ellátó intézmények által kínált szolgáltatások egymásra épülése, az intézmények közötti szorosabb szakmai együttműködés, az ellátás működésének folyamatos biztosítása.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében feladataink: szociális segítőmunka, szociális információs szolgáltatás biztosítása, a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése, a terület lakosságának szociális állapotát veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok elemzése, a veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése, javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására, a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása, a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése, a szociális válságkezelés (krízisintervenció), jogi, pszichológiai tanácsadás szervezése, szociális, életvezetési, mentálhigiénés és ügyintézési tanácsadás nyújtása, az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), konfliktuskezelő és mediációs szolgáltatás szervezése, a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.

 

A szociális étkeztetés keretében gondoskodunk azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk okán. Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos vagy a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítanunk.

 

A házi segítségnyújtásban biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatokat olyan segítő együttműködés formájában, melynek célja a gondozott önállóságának megtartása, életkorától, élethelyzetétől és egészségi állapotától függően. A segítségnyújtást fizikai, mentális és szociális területen végezzük annak elősegítésére, hogy a gondozott minél tovább képes legyen otthonában az önálló életvitel fenntartására.

 

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételének módja:

A kérelmező jelzi az igényét a Család és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában vagy telefonon a 0670/797-8563-as telefonszámon. A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez tartozó kérelem kitöltésére kerül sor.

A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (személyi igazolvány, TB kártya, jövedelem igazolás ) alapján a szakmai vezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a térítési díj megállapítása. Megállapodás kötése az intézménnyel. 

 

A szolgáltatás az alábbi telephelyen igényelhető:

Csörögi Család és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ( 2135. Csörög, Kisfaludy u. 40.) vagy a 0670/797-8563-as telefonszámon.

 

Elérhetőségek:

Csörögi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Intézmény

Kollárné Homolya Erzsébet

Cím: 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.

Tel.: 0670/797-8565

Email cím: csaladsegito.csorog@maltai.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől-Péntekig 9:00-15:00

 

Család – és Gyermekjóléti Központ feladata:

A szolgáltatás igénybevételének módja és illetékességi területe, a Váci Járás illetékességébe tartozó teleülések hatósági eljárásra kötelezetteinek köre.

A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek a következők: Javaslattétel a gyámhivatal részére a gyermek védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére, nevelésbe vételére, családba fogadására, harmadik személynél történő elhelyezésének kezdeményezésére, családba fogadó gyám kirendelésére, tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, gondozási helyének megváltoztatásához.

Speciálisszolgáltatások biztosítása:

 • kapcsolattartás elősegítés érdekében kapcsolattartási ügyelet,
 • készenléti ügyelet, krízis esetében állandóan hívható telefonos ügyelet, segítség mozgósítása.
 •  utcai-lakótelepi szociális munka,
 •  jogi tájékoztatás – tanácsadás,
 • pszichológiai tanácsadás,
 • szakmai tanácsadás nyújtása az illetékességi területen működő család és gyermekjóléti szolgálatok számára,
 • óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység biztosítása, a Váci Járás illetékességi területén lévő valamennyi közoktatási intézményben
 • szociális diagnózis.


Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
2600 Vác, Deákvári fasor 2.

 

Tel.: +36 (27) 306-882  / +36 (27)502-300

Mobil: +36 (30) 281-9364
e-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com
honlap: vcsgyk.hu
Ügyfélfogadási időben kollégáink további információkkal állnak rendelkezésére:

 

HÉTFŐ

8.00-15.00

KEDD

8.00-15.00

SZERDA

8.00-15.00

CSÜTÖRTÖK

8.00-15.00

PÉNTEK

8.00-12.00

 

 

 Kapcsolat

 • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
 • hivatal@csorog.hu
 • (27) 592-005, (27) 388-173
  Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig