Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Gyermekjóléti szolgálat

Csörögi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Intézmény

 

Csörög Község Önkormányzata a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2020. július 01. napjától, a házi segítségnyújtás- és szociális étkeztetés szolgáltatásokat pedig 2021. 01.01. napjától a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási szerződés útján, a Csörögi Család -és Gyermekjóléti Szolgálat – Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Intézmény  szolgáltatásaként biztosítja.

 

 

Intézményünk célja a Csörög községben élő, segítségre szoruló gyermekek, személyek, családok, idősek ellátása, az ellátó intézmények által kínált szolgáltatások egymásra épülése, az intézmények közötti szorosabb szakmai együttműködés, az ellátás működésének folyamatos biztosítása.

 

A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében feladataink: szociális segítőmunka, szociális információs szolgáltatás biztosítása, a legkorábbi segítségnyújtás érdekében a családok körében fellépő szociális feszültségek okainak feltárása, a felszámolásukra javaslat készítése, a terület lakosságának szociális állapotát veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok elemzése, a veszélyeztetettség okainak megelőzése, egyéni és csoportos preventív módszerek tervezése, javaslattétel a terület sajátos szociális problémáinak megoldására, a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekű és meghatározott célú felajánlások összehangolása, a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése, a szociális válságkezelés (krízisintervenció), jogi, pszichológiai tanácsadás szervezése, szociális, életvezetési, mentálhigiénés és ügyintézési tanácsadás nyújtása, az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása (konzultáció), konfliktuskezelő és mediációs szolgáltatás szervezése, a speciális élethelyzetű egyének ügyeinek intézése, támogatásuk megszervezése, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése.

 

A szociális étkeztetés keretében gondoskodunk azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk okán. Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos vagy a szakorvos javaslatára az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítanunk.

 

A házi segítségnyújtásban biztosítjuk az alapvető gondozási, ápolási feladatokat olyan segítő együttműködés formájában, melynek célja a gondozott önállóságának megtartása, életkorától, élethelyzetétől és egészségi állapotától függően. A segítségnyújtást fizikai, mentális és szociális területen végezzük annak elősegítésére, hogy a gondozott minél tovább képes legyen otthonában az önálló életvitel fenntartására.

 

A szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevételének módja:

A kérelmező jelzi az igényét a Család és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában vagy telefonon a 0670/797-8563-as telefonszámon. A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez tartozó kérelem kitöltésére kerül sor.

A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások (személyi igazolvány, TB kártya, jövedelem igazolás ) alapján a szakmai vezető megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a térítési díj megállapítása. Megállapodás kötése az intézménnyel. 

 

A szolgáltatás az alábbi telephelyen igényelhető:

Csörögi Család és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában ( 2135. Csörög, Kisfaludy u. 40.) vagy a 0670/797-8563-as telefonszámon Szolár Éva szakmai vezetőnél.

 

Elérhetőségek:

Csörögi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat - Szociális Alapszolgáltatásokat Nyújtó Intézmény

Cím: 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.

Tel.: 0670/797-8565

Email cím: csaladsegito.csorog@maltai.hu

 

Ügyfélfogadás:

Hétfőtől-Péntekig 9:00-15:00

 

Szakmai vezető: Szolár Éva

Családsegítő: Putnoki László Tamás

Házi gondozó: Tóth Zoltánné Retteghy Tímea

 Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig