• Csörögi panoráma

  Csörög télen...

 • Csörögi panoráma

  Csörögi panoráma

 • Polgármesteri Hivatal

  Polgármesteri Hivatal

 • Esteledik Csörögben

  Esteledik Csörögben

 • Kastély Csörögben

  Régi kastely

Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Híreink

Tájékoztatás gépjárműadó fizetés módjáról

Feltöltve:2021.02.26

Tájékoztatás gépjárműadó fizetés módjáról

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvényben elfogadott – a gépjárműadóztatást érintő – módosítás szerint a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, NAV) látja el.

A gépjármű üzembentartójának, ennek hiányában tulajdonosának a 2021. évi gépjárműadóra vonatkozóan jelenleg nincs teendője, a NAV határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

  Bővebben...  A Magyar Máltai Szeretetszolgálat álláshirdetése Csörögbe

Feltöltve:2021.02.05

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat VEKOP programjába keres Csörögre Esetmenedzser munkatársat. A program célja a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeinek javítása; Elérhetővé tenni számukra a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programokat. 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarország egyik legnagyobb karitatív szervezete, amely évente több százezer embernek nyújt segítséget. Programjaink súlyos társadalmi kérdésekre keresnek gyakorlatias válaszokat, küldetésének része a társadalom megszólítása, az emberek bevonása a segítő programokba.
További részletek és jelentkezés az alábbi linken:
https://karrier.maltai.hu/jobs/EsetmenedzserSzorcsik József Polgármester Újévi köszöntője

Feltöltve:2021.01.12

Tisztelt Csörögi Polgárok!

  Megint eltelt egy esztendő, de azt egyikünk sem hitte volna egy évvel ezelőtt, hogy ekkorát fordul velünk a világ rendje pár hónap leforgása alatt.
  Múlt évi köszöntőmben kiemeltem az egészséget, mint fontos tényezőt, ma már tudjuk, hogy ebben az évben milyen szomorú körülmények okozták, hogy ennek jelentőségét igazán felismerjük. Éves tevékenységünk az önkormányzat szempontjából úgy vélem, megérdemli a képzeletbeli bizonyítványunkban a „jó” érdemjegyet, még a rengeteg hátráltató tényező ellenére is. Mint mindent, persze több szemszögből lehet látni ezt is, de annyi bizonyos, hogy mindenki, így Csörög Község Önkormányzata is rászolgált egy megpróbáltatásoktól mentesebb időszakra.
  Szeretnék itt is köszönetet mondani az önkormányzat, és egyben településünk nevében mindazoknak, akik munkájukkal, hozzáállásukkal segítették falunkat a közelmúlt feladataiban és a nem várt események megoldásában! Gondolok itt a pandémia okozta terhek alatti helytállásra, a kötelező feladatok mellett a településfejlődésben rejlő akadályok megugrására, de például volt több tűzesetünk, vagy viharkárunk, is, melyek elhárításáért sikeresen fogtunk össze...

  Bővebben...  Szelektív hulladék gyűjtése 2021 évben

Feltöltve:2021.01.06

Zöld Híd B.I.G.G.Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

A első szelektív gyűjtés ebben évben, a megszokottól eltérően öt hétre történik, január 14-én csütörtökön.

Továbbiakban minden hónapban változatlan menetrendben zajlik a szelektív hulladék gyűjtése - páros héten csütörtökön havi egyszer.

 További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

 • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
 • hivatal@csorog.hu
 • (27) 592-005, (27) 388-173
  Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig