welcome to high quality 1:1 https://vapesshops.co.uk/.welcome to high quality 1:1 https://rechargeablevape.com.these eyeglasses have attracted thousands of watch addicts.exact cartierreplicas.ru sunshine and therefore the construct for this partnership concerning unusual, encompassing these initiative for this three-dimensional construct.best https://www.perfectrichardmille.com/ with cheap prices here.waterproof ability is definitely the good thing about best swiss noob factory. Csörög község hivatalos honlapja
 • Csörögi panoráma

  Csörög télen...

 • Csörögi panoráma

  Csörögi panoráma

 • Polgármesteri Hivatal

  Polgármesteri Hivatal

 • Esteledik Csörögben

  Esteledik Csörögben

 • Kastély Csörögben

  Régi kastely

Veszélyhelyzeti tájékoztatók
Házszámozás Csörögben!
Minden információ itt!

Híreink

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének tájékoztatója

Feltöltve:2022.11.21

M E G H Í V Ó
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 29-én (kedd) 16.00 órai kezdettel  közmeghallgatást tart

melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa utca 30.)

NAPIREND:

1.    Beszámoló az önkormányzat tevékenységéről, működéséről, pénzügyi helyzetéről, gaz-dálkodásáról, továbbá a jövőbeni tervek, célok megismertetése

2.    Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok


Csörög, 2022. november 24.

    Kiss Anita s. k.
    elnök


 Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.11.04

Csörög Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2022. november 25-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel Közmeghallgatást tart, melyre ezúton meghívom Csörög község lakosságát.A Váci Járási Hivatal tájékoztatója a települési ügysegéd átmeneti ügyfélfogadási szünetéről

Feltöltve:2022.10.24a Csörögi Helyi Választási Bizottság közleménye

Feltöltve:2022.10.06

A Csörögi Helyi Választási Bizottság 2022. október 6-i ülésén az önkormányzati képviselői mandátum kiadásáról az alábbi határozatot hozta:
Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.09.27

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZIFAPROGRAMMAL KAPCSOLATBAN
 Csörög lakosainak kiszolgálását az Ipoly Erdő Zrt. látja el. Csöröghöz legközelebb eső erdészetük és elérhetőségük:
Váci Erdészet: +3620/468-7114, tuzifa@vacierdeszet.hu 
 
Ahogyan az Ipoly Erdő Zrt. honlapján olvasható:
 
“A kormány a tűzifával az idei télre még nem rendelkező magyar családok ellátása és a lakossági igények kiszolgálása érdekében tűzifaprogramot indított. A kezdeményezést nem szociális szempontból, hanem az energia veszélyhelyzet megoldása érdekben hirdették meg, melynek keretében az állami erdőgazdaságoknál megtermelt tűzifa egységesen maximált áron vásárolható meg, háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiségben.”

  Bővebben...  Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.09.27

NÉPKONYHÁT INDÍT AZ ÖNKORMÁNYZAT A BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLATTAL KARÖLTVE!
-A népkonyha minden hétköznap, naponta egyszeri alkalommal biztosít majd egy tál melegételt az igénylőknek.
-A népkonyha október 3-tól elérhető.
-Az igénybevételhez előzetes regisztráció szükséges. Minden bejegyzett 18 éven felüli csörögi lakos regisztrálhat űrlapok segítségével, melyek megtalálhatóak
✅ a Polgármesteri Hivatalban (Akácfa u. 30.)
✅ a postán (Kisfaludy u. 40.)
✅ a Csörögi Közösségi Színtérben (Arany János u. 53.)
A kitöltött regisztrációs űrlapokat kérjük, a Polgármesteri Hivatalban adják le SZEPTEMBER 30. PÉNTEKIG!
_________________________
“Mint önkormányzat, próbálunk minden eszközzel segíteni, ahol csak tudunk. Azt hiszem, minden nap egy tál meleg étel térítésmentesen valódi, fontos segítséget fog jelenteni sokak számára. Ezt nem segélynek kell venniük, hanem segítségnek!” Szorcsik József polgármester
 Polgármesteri Hivatali tájékoztató

Feltöltve:2022.09.14

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről
 

Tisztelt Lakosok!
 

Tájékoztatom Önöket, hogy a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonterem-tési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 10-től hatályos rendelkezése szerint a jegyző ad ki ható-sági bizonyítványt a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül lévő lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen tudjon igénybe venni kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban legfeljebb négy lakás - az OTÉK 105. § (1) bekezdése alapján la-kásnak minősülő lakás rendeltetési egység - található.


Részletesebb tájékoztatást a kérelemben olvashatnak.

Az ügyintézési határidő 8 nap.

A kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtható:
-    személyesen a Csörögi Polgármesteri Hivatalban (2135 Csörög, Akácfa utca 30.),
-    postai úton a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Akácfa utca 30. levélcímre,
-    emailen a hivatal@csorog.hu email címre elküldve.

A kérelem nyomtatvány kérhető a Csörögi Polgármesteri Hivatalban illetve innen letölthető:Kiskuti Petra s. k.
jegyzőCsörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.09.08

Csörög Község Önkormányzata a lakosság nevében ezúton fejezi ki KÖSZÖNETÉT a Magyar Rendőrség felé a bűnüldözési akciójáért és folyamatos munkájáért.

Településünk 2019. óta tagja a felzárkóztatandó településeknek - és ennek a kormányprogramnak egyik legfontosabb alappillére a törvényt be nem tartó szűk, de mégis nagy negatív hatást okozó társadalmi réteg bevezetése mai magyar munkaalapú társadalmunkba.

Sajnos, a bűnmegelőzés és a különböző szociális programok sikeres futtatása mellett olykor nem marad más megoldás, mint például a szeptember 7-én községünkben lezajlott sikeres rendőrségi akció, melynek során végre egy jelentős bűnügyi gócpontot sikerült felszámolni.

Reményeink szerint ez az eset is intő példaként szolgál a fent említett szűk rétegnek!

Ki kell emelnünk azt a tényt is, hogy a rendőrségünknek rengeteg plusz feladatot kell ellátnia napjainkban – gondoljunk csak a határvédelemre –, ezért azon dolgozunk továbbra is, hogy a közeljövőben már Csörög is jó példája legyen a bűnügyi megtisztulásnak és ne emésszük a rendőrség energiáit. Ez mindannyiunk érdeke!

A további eredményes munkájukban bízva, erőt, kitartást kívánva, köszönjük MAGYAR RENDŐRSÉG!Álláshirdetés

Feltöltve:2022.09.06

A Váci Fegyház és Börtön KÖRLETFELÜGYELŐ beosztásba keres jelentkezőket.

KÖVETELMÉNYEK:
• 18-55. életévet betöltött magyar állampolgár
• fizikai, pszichikai, egészségügyi alkalmasság
• büntetlen előélet, kifogástalan életvitel
• érettségi bizonyítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
• cafeteria
• utazási támogatás
• ingyenes szakmai képzés
• továbbtanulási lehetőség
• kiszámítható életpálya
• modern munkakörnyezet
• ingyenes sportolási lehetőség az intézeten belül

Fényképes önéletrajzokat a vactoborzas@bv.gov.hu e-mail címre várunk.
A részletekről és további betölthető beosztásokról érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet:
(06 27) 620-315Pest Megyei Kormányhivatal - Váci Járási Hivatal tájékoztatása

Feltöltve:2022.09.01Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.08.15

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés-Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése-2021 (MFP-ÖTIK/2021/2)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás vásárlása Csörög községben (3336017579)

Szerződött támogatás összege: 29.997.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik szolgálati lakással. A település célja, hogy a községben lévő jól felszerelt és felújított ingatlant megvásárolja és azt szolgálati lakásként üzemeltesse. Önkormányzatunk a közfeladatot ellátó személy részére kívánja lakhatás céljából a szolgálati lakást megvásárolni. Ezáltal biztosítva a közfeladatot ellátó személy munkaköre hosszú távon betöltve maradjon, különösen fontos most az önkormányzat számára a közfeladatot ellátó személyek állandósága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.05.30.

 Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.08.15

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés-Faluházak fejlesztése-2021 (MFP-ÖTIK/2021/1)

Projekt címe (azonosító száma): Csörögi polgármesteri hivatal belső felújítása és környezetrendezése (319995669)

Szerződött támogatás összege: 49.957.278,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A képviselő-testület és roma nemzetiségi önkormányzat testülete az üléseit jelenleg a könyvtárban tartja, mely helyszín a működés korlátozott lehetőségeit biztosítja. Önkormányzatunk a csörögi idősek érdekében szeretné megszervezni a szociális törvény szerinti idősek nappali ellátását, melyhez a könyvtárnak is helyet adó épület funkcionális átalakítására van szükség. Így a testületek és bizottságok munkájához mindenképpen biztosítani kell egy megfelelő helyiséget, melyet a hivatal épületében, vagyis az önkormányzat székhelyén, a tetőtérben szeretnénk kialakítani. Ebben a helyiségben szeretnénk továbbá a házasságkötéseket is lebonyolítani, mivel jelenleg azt is a könyvtárban vagy a polgármester irodájában tartjuk. Az átalakítással olyan körülményeket tudnánk biztosítani, melyek méltók egy a házasságkötéshez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.11.30.Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.08.09

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése-2021 (MFP-FAE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Ivartalanítási program Csörög községben élők számára (3319189992)

Szerződött támogatás összege: 1.499.991,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:  Csörög Község Önkormányzata számára kiemelt fontossággal bír az állatok védelme és a felelős állattartás népszerűsítése a lakosság felé. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás. Településünkön az ivartalanítás, oltási

hajlandóság és az állatok elektronikus azonosítóval való ellátása olykor nehézkes és költséges. Projektünk célja minél több állat ivartalanítása.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.01.Tájékoztató a csörögi házszámozással kapcsolatban!

Feltöltve:2022.08.03

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csörög teljes területén, minden utcában házszám-megállapítási eljárások indulnak előre láthatóan szeptemberben.
A házszámozás célja, hogy a Csörögben sok esetben ötletszerűen, hiányosan vagy éppen a szabályozástól eltérő módon megállapított házszámok helyett a helyi viszonyok figyelembevételével minden csörögi telek házszámot kapjon. Ezzel megoldjuk azokat a problémákat, mellyel lakcím létesítésekor, az ingatlan értékesítése során vagy közművek bevezetésekor szembesültek a tulajdonosok. A folyamat végére eljutunk oda, hogy nem lesz 4-5 azonos házszám egy utcán belül, nem lesznek páros és páratlan házszámok az utca azonos oldalán és házszámot kapnak a jelenleg kényszerűségből helyrajzi számon nyilvántartott telkek is.

A Hivatal munkatársai megkezdték a házszámozással összefüggő feladatok végrehajtásának előkészítését. A felkészülés hamarosan a végéhez ér és az eddig lezajlott egyeztetések alapján a tényleges – a lakosság számára is látható és érezhető – munka is megkezdődik.
További információk a https://www.csorog.hu/hazszamozas-csorogben linken találhatók!Álláshirdetés

Feltöltve:2022.07.26

A Rendőrség iskolaőr munkakör betöltésére várja a jelentkezőket.

A felvételt nyert jelentkezők komplex felkészítést kapnak a munkakörrel járó kötelezettségek teljesítésére.
A képzés időszakára (heti 40 óra) valamint, sikeres vizsga letétele után:
- pest megyei (budapesti) munkavégzési helyszín esetén br. 270 000 Ft havi munkabért garantálunk.
- vidéki munkavégzési helyszín esetén br. 260 000 Ft havi munkabért garantálunk.
Amit még kínálunk: évi br. 200 000 Ft cafeteria

Jelentkezési feltételek:
- cselekvőképesség
- 18. életév betöltése
- magyar állampolgárság
- állandó bejelentett belföldi lakóhely
- egészségi, fizikai, pszichikai alkalmasság
- a jogszabály által előírt hatósági erkölcsi bizonyítvány
- középfokú (szakmunkásképző/szakiskolai, középiskolai), illetve ennél magasabb végzettség
a Munkavégzés helyszíne: A kijelölt nevelési-oktatási intézmény.
Az iskolaőr: Közreműködik a nevelési-oktatási intézmények rendjének - azok területén, tanítási időben történő - fenntartásában. Intézkedésre és kényszerítőeszköz használatára jogosult, közfeladatot ellátó személy.

A teljes pályázat letölthető itt:PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Feltöltve:2022.07.20

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2022-BEN INDULÓ SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ KÉPZÉSRE

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapfokú iskolai végzettségre (8 évfolyam sikeres elvégzésére) épülő képzést indít, amely eredményes teljesítése a Rendőrségnél szerződéses határvadász beosztás betöltésére jogosít.

Pályázati felhívás

Jelentkezési feltételek

Jelentkezési lap

További részletek a "bővebben" gombra kattintva

  Bővebben...  Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.07.15

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021 (MFP-KEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés Csörög településen (3335044617)

Szerződött támogatás összege: 1.973.412,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög községben jelenleg nem üzemel olyan közösségi rendezvénytér, melyet nyáron lehetne használni, ezért célozza meg az önkormányzat jelen pályázattal egy 3*20 méteres tűzálló rendezvénysátor beszerzését. A sátor 100% vízálló UV-álló, gyorsan össze- és szétszerelhető. Védelmet biztosít a nap, a szél és az eső ellen. Ez a sátor tökéletes helyszínt biztosítana nyári falunap és az ezen felüli egyéb rendezvények megtartására is. A sátor mellett be kívánunk szerezni még kétféle asztal típust is különböző színekben, illetve hozzájuk illő székeket. A pályázat célja, hogy a településen lévő népességet megtartsák, illetve vonzóvá tegyék azok számára, akik a költözésen gondolkoznak.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.01.Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.07.06

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása-2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Zöldfasor, Kossuth Lajos és Tölgyfa utcák felújítása Csörögön (3365547629)

Szerződött támogatás összege: 44.971.805,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög Község Önkormányzata a pályázati felhívásra a településen lévő 3 leginkább leromlott állapotú szilárd burkolatú útjainak a felújítását tűzte ki. A Tölgyfa, Zöldfasor és Kossuth Lajos utcákat 1985-ben építették a kor akkori követelményeinek megfelelően. A megépítésük óta folyamatosan használatban, üzemben vannak. Nagyobb felújításukra a 2000-res évek elején került sor. Ezután már csak zúzalékos kátyúzást és felület kiegyenlítés történt önkormányzati forrástól függően. Mára az utak állapota erősen kifogásolt állapotúnak mondható, helyenként a biztonságos közlekedés feltételeinek sem tesz eleget. Az utak felújítására lakossági bejelentés is jelentkezett. A felújítással érintett útszakaszok felülete 2281 m2, hossza pedig 608 méter. Az utak szélességük tekintetében sem egységesek 3,5, 3,7 és 4,0 méter. Az aszfaltburkolat megépítését követően viszont hosszú távon gondozásmentes lesz az útburkolat. Várhatóan a

padkák időszakonkénti visszaigazítását kell majd elvégezni azért, hogy az aszfaltburkolat oldalsó megtámasztása folyamatos legyen. Az időszakos karbantartási feladatokat elvégzi majd az önkormányzat önköltségből, de a teljes útszakaszok felújítását támogatás nélkül nem tudja megvalósítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.09.30.Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.07.06

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítása támogatása-2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Duna utca és Béke tér járdáinak felújítása Csörögön (3365740671)

Szerződött támogatás összege: 9.997.046,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A csörögi önkormányzat célja, hogy a településen található Duna utca (1490 és 1409 hrsz.) és Béke tér (1418 hrsz.) járdáit felújítsa. Mindkét megvalósítási helyszín 100%-os önkormányzati tulajdonban van. A fejlesztés 198 folyóméteren valósulna meg. A burkolat szélessége 1,1 méter lesz. A járdák a település központi részén helyezkedik el, állapota rossz, leromlott. A járda felújításával a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése valósulna meg továbbá az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, biztonságosabbá válna a gyalogosok közlekedése, javulna a településkép, ezáltal a fejlesztés hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.09.30.Parlagfű elleni védekezési kötelezettséggel kapcsolatos tájékoztatás

Feltöltve:2022.06.24

Tájékoztató
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani”.
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja szerint: „A földhasználó és a termelő köteles védekezni, különösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen. ”
Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem - egészségkárosodás - bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának megállapítása.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

Folytatáshoz kattintson a "Bővebben" gombra...

  Bővebben...  Pest-megyei Kormányhivatal felhívása

Feltöltve:2022.05.20

2022 évi határszemle kapcsán felhívás:

A termőföldek hasznosítási kötelezettségéről.TÁJÉKOZTATÁS

Feltöltve:2022.03.30

Ismét egy hatalmas lépés a fejlődés útján!
Csörög elnyerte a TOP_PLUSZ pályázaton megcélzott KÖZÖSSÉGI TÉR kialakítására  igényelhető forrást (159.118.673.- Ft)!
Így egy gyönyörű minden igényt kiszolgáló a már meglévő Civil-házhoz illeszkedő komplexum épül meg.

Hajrá Csörög!!!


"Iktatószám: IKT-2022-600-I1-00000034/0000006
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Budapest, 2022. március 29.
Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének támogatásáról

 

Tisztelt CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Élhető települések c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00010 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 159 118 673 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte."

 

 

 Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója

Feltöltve:2022.03.04

HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS
Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében!
A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY alkalommal 2m3 mennyiségben
házhoz menő rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-es évtől egész évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető),
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont
kiválasztásával.
A lomtalanítás NEM konténerben történik.

  Bővebben...  Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések Csörögben

Feltöltve:2022.03.02

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021 (MFP-BJA/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Kisfaludy utca felújítása Csörög Községben (3300267935)

Szerződött támogatás összege: 4.913.181,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Kisfaludy utcán (Duna utcától - Tölgyfa utcaszakasz és környezete) meglévő járda felújításához felhasználható anyag támogatásra 247fm hosszra. A Kisfaludy utca a település központi részén helyezkedik el állapota a rossz, leromlott. A járda felújításával a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése valósulna meg továbbá az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, biztonságosabbá válna a gyalogosok közlekedése, javulna a településkép, ezáltal a fejlesztés hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.30.Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések Csörögben

Feltöltve:2022.03.02

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése-2021 (MFP-KOEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Kommunális eszközbeszerzés Csörög Község Önkormányzatánál  (3300314628)

Szerződött támogatás összege: 6.994.843,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program pályázati támogatásával olyan eszközök, gépek beszerzésére kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. Pályázatunk során két fajta különböző teljesítményű fűkaszát, motorfűrészt, ágdarálót, sövényvágót, fűnyírót, fűnyírótraktort, lapvibrátort, és az ezek alkalmazása közben szükséges erdészsisakot mint védőfelszerelést kívánjuk beszerezni. A legtöbb eszközből 2-2 db-ot is kívánunk beszerezni.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések Csörögben

Feltöltve:2022.03.02

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2021 (MFP-OJKJF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Szabadtéri játszótér felújítása Csörög községben (3293333017)

Szerződött támogatás összege: 4.961.712,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A település célja, a szabadtéri játszótér új eszközök beszerzésével az, hogy a településükön élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és előmozdítsa. A fejlesztés további fontos célja, hogy a településen lévő népességet megtartsák, illetve vonzóvá tegyék azok számára, akik az ide költözésen gondolkoznak. A támogatással olyan eszközök kerülnek beszerzése melyeket több korosztály is tud használni és korosztályonként a készségeket is képes fejleszteni, hogy a kistelepülésünkön élő kisgyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse elő és helyszínt biztosítson a későbbi barátságok kialakulásához. Kéttornyú vár, körforgó, rugós játék és láncos híd beszerzését tervezi az önkormányzat.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.2022. évi hulladékszállítási rend

Feltöltve:2022.01.03

CSÖRÖG KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 2022. ÉVI SZÁLLÍTÁSI RENDPolgármesteri Hivatali tájékoztató

Feltöltve:2021.10.08

Csörög Község Önkormányzata az alábbi VEKOP pályázaton közel 400 millió forint értékű forrást nyert el konzorciumi partnereivel a Máltai Szeretet Szolgálattal, és a Mahájána alapítvánnyal.

 • A kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata
 • A projekt címe: A leromlott településrészeken élő lakosság életkörülményeinek javítása, rehabilitációja Csörögön
 • A szerződött támogatás összege: 399 900 405,- Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tartalmának bemutatása: A kedvezményezett, két konzorciumi taggal – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Mahájána Alapítvány – a település lakosságának életkörülményeinek javítása érdekében egy komplex település rehabilitációs projekt megvalósítását hajtja végre. 
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.30.
 • A projekt azonosító száma: VEKOP-6.2.2-15-2020-00008

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

Feltöltve:2021.09.01

Projektzáró rendezvény a Minibölcsődében

Megvalósult a „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázat. Csörög Község Önkormányzata mintegy 38,5MFt felhasználásával minibölcsődei funkciót alakított ki a Csiri-Biri Óvoda épületében. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg.

A projekt keretében a Csörögi Csiri-Biri Óvoda épületében belső felújításával és átalakításával kerültek kialakításra a mini bölcsődei funkcióhoz szükséges helyiségek. A telken a korosztálynak megfelelő játszóudvar került kialakítása. Mindezeken túl a bölcsődei funkció működéséhez szükséges eszközök, felszerelések, játékok is beszerzésre kerültek.

A projektzáró rendezvény megtartására 2021. augusztus 28-án került sor.

A rendezvényen beszédet mondott Szorcsik József polgármester, majd az új épületrészt megáldotta György atya. A szalagátvágást követően a meghívott vendégek és a helyi lakosok megtekinthették a felújított épületrészt. Az esemény állófogadás megtartásával zárult.

Az Önkormányzat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde intézmény fenntartását átadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványnak 2021. szeptember 1-től, így a mini bölcsőde üzemeltetéséről is az Alapítvány fog gondoskodni. A működéshez szükséges engedélyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendelkezésére állnak, így 2021. szeptembertől meg tudja nyitni a kapuit a bölcsőde is.

 

 

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

Feltöltve:2021.08.31

Sajtóközlemény

MEGVALÓSULT A Mini bölcsőde Csörög községben

 

Megvalósult a „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázat

 

Csörög Község Önkormányzata támogatást nyert az „Önkormányzati tulajdonú kormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása pest megyében” program keretében. A „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 szerződés számú projekt 38.464.211.-Ft költség felhasználásával valósult meg, amelyből 36.535.858.-Ft volt a támogatás összege.

A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg.

Csörög Község Önkormányzata célja, hogy a településen - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - biztosítsa a lakosai számára a bölcsődei feladatellátást.

A feladatellátás elindításával növekszik a 0-3 éves korosztály számára rendelkezésre álló férőhelyek száma, új munkahelyek jönnek létre és segíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutását, hosszú távon pedig javítja Csörög község népességmegtartó képességét.

A projekt keretében a Csörögi Csiri-Biri Óvoda épületében belső felújításával és átalakításával kerültek kialakításra a minibölcsődei funkcióhoz szükséges helyiségek. A telken a korosztálynak megfelelő játszóudvar került kialakítása. Mindezeken túl a bölcsődei funkció működéséhez szükséges eszközök, felszerelések, játékok is beszerzésre kerültek.

A megvalósítás helye: 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti, Hrsz: 1864/11.

A kivitelezési munkálatok 2020. július 9. és 2021. március 4. között valósultak meg. Az eszközök leszállítására 2021. június 14-én került sor. 2021. augusztus 28-án pedig megtörtént a projekt ünnepélyes átadása és megszentelése. A projekt fizikai zárása 2021. augusztus 31.

2021. szeptembertől birtokba vehetik a bölcsődés gyermekek a felújított épületrészt.SAJTÓKÖZLEMÉNY

Feltöltve:2020.07.10

Sajtóközlemény

Mini bölcsőde létesül Csörög községben

 

Megkezdődnek a „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázat kivitelezési munkálatai.

 

Csörög Község Önkormányzata sikeresen pályázott, az „Önkormányzati tulajdonú kormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása pest megyében” program keretében. A „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 azonosító számú pályázat 32.000.000.-Ft támogatásban részesült.

A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul meg.

A projekt átfogó célja egy 8 férőhelyes Mini bölcsőde létrehozása. A fejlesztés során a csörögi Csiri-biri óvoda épületében belső felújítással és átalakítással kerülnek kialakításra a minibölcsődei funkcióhoz szükséges helyiségek. A projekt az infrastruktúra kialakítása mellett tartalmazza a szükséges eszközök, felszerelések, játékok beszerzését is. Továbbá a korosztálynak megfelelő játszóudvar kerül kialakítása.

A megvalósítás helye: 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti, Hrsz: 1864/11.

A kivitelezési szerződés 2020. július 9-én került aláírásra. A projekt tervezett befejezési ideje 2020. március 31. A kivitelezési munkálatok megvalósítására az Uniós Energia Kft.-vel (1139 Budapest, Teve utca 18-22. B lph 8. em. 4.) kötött vállalkozási szerződést az Önkormányzat.

Csörög Község Önkormányzata célja, hogy a településen - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - biztosítsa a lakosai számára a bölcsődei feladatellátást.

A feladatellátás elindításával növekszik a 0-3 éves korosztály számára rendelkezésre álló férőhelyek száma, új munkahelyek jönnek létre és segíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutását, hosszú távon pedig javítja Csörög község népességmegtartó képességét.További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

 • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
 • hivatal@csorog.hu
 • (27) 592-005, (27) 388-173
  Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig