• Csörögi panoráma

  Csörög télen...

 • Csörögi panoráma

  Csörögi panoráma

 • Polgármesteri Hivatal

  Polgármesteri Hivatal

 • Esteledik Csörögben

  Esteledik Csörögben

 • Kastély Csörögben

  Régi kastely

Veszélyhelyzeti tájékoztatók
Házszámozás Csörögben!
Minden információ itt!

Híreink

Jelentkezz Iskolaőrnek!

Feltöltve:2023.08.07Pest Vármegyei Rendőr-Főkapitányság felhívása

Feltöltve:2023.07.212023. II. félévi hulladékszállítási tájékoztató

Feltöltve:2023.06.30Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2023.06.30

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. júlis 3. és szeptember 30. között a villamoshálózatot érintő erdészeti munkálatokra kerül sor településünkön. A levágott gallyak természetesen elszállításra kerülnek. Kérjük és köszönjük szíves együttműködésüket és türelmüket!
 Népegészségügyi Központ tájékoztatása

Feltöltve:2023.05.30Vízi létesítmény (fúrt vagy ásott kút) vízjogi fennmaradási engedélyézése

Feltöltve:2023.05.03

TÁJÉKOZTATÓ – Kutak vízjogi engedélyezési eljárása

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a kút vízilétesítmény, így megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Amennyiben a kút megépítése, átalakítása végleges hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően történt, a kút üzemeltetése csak utólagos fennmaradási engedély megadásával történhet, vízgazdálkodási bírság megfizetésének előírásával.

 

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

  Bővebben...  HIRDETMÉNY_2023-2024-es tanév általános iskolai beiratkozás

Feltöltve:2023.03.20Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2023.03.14

Tisztelt Csörögi Lakosok!

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2022. (VI. 28.) számú határozatával döntött az Csörög Község Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítéséről.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait figyelembevéve Csörög Község Önkormányzata
Lakossági Fórumot tart.
A fórum időpontja 2023. március 21., kedd 14 óra 30 perc
A fórum helyszíne: 2135 Csörög, Akácfa utca 30. (Polgármesteri Hivatal, tanácsterem) 
Csörög Község Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezete az alábbi linkeken keresztül érhető el:
https://drive.google.com/drive/folders/1dHptMvKfvuF7BCoGuBqQlT0UqpvANfn2?usp=share_link 
Kérem, hogy az ITS tervezetével kapcsolatos kérdéseiket legkésőbb 2023. március 27. 12:00 óráig küldjék meg a foepitesz@csorog.hu e-mail címre, hogy javaslataikat a képviselő-testület érdemben tárgyalni tudja.

Kérdéseiket, és részvételüket előre is köszönöm!

Csörög, 2023. március 14.

Tisztelettel:

Szorcsik József
polgármester
 Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2023.03.14

Tisztelt Csörögi Lakosok!

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2022. (IX. 27.) számú határozatával döntött a Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének döntés-előkészítő tanulmánya alapján a helyi építési szabályzat módosításának megkezdéséről.
A helyi építési szabályzat módosítása érdekében a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint előírásait figyelembevéve Csörög Község Önkormányzata
Lakossági Fórumot tart.
A fórum időpontja 2023. március 21., kedd 14 óra 00 perc
A fórum helyszíne: 2135 Csörög, Akácfa utca 30. (Polgármesteri Hivatal, tanácsterem) 
A helyi építési szabályzat módosításának tervdokumentációja az alábbi linkeken keresztül érhető el:
https://drive.google.com/drive/folders/1BTBuLS-5jpnBek0vhmCqtCsA8q4jNVcJ?usp=share_link
Kérem, hogy a tervdokumentációval kapcsolatos kérdéseiket legkésőbb 2023. március 27. 12:00 óráig küldjék meg a foepitesz@csorog.hu e-mail címre, hogy javaslataikat a képviselő-testület érdemben tárgyalni tudja.

Kérdéseiket, és részvételüket előre is köszönöm!

Csörög, 2023. március 14.

Tisztelettel:

Szorcsik József
polgármester
 Pest Vármegyei Kormányhivatal - Váci Járási Hivatal tájékoztatása

Feltöltve:2023.03.10Polgármesteri Hivatali tájékoztató (gáz-ártámogatás)

Feltöltve:2023.02.01

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekre vonatkozó jogszabályváltozásról


Tisztelt Lakosok!


Tájékoztatom Önöket, hogy a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonterem-tési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-től hatályos rendelkezése szerint a jegyző hatósági bizonyítványt ad ki a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül található lakás rendeltetési egységek számáról azért, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen tudjon igénybe venni kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.


A módosítás értelmében január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében a hatósági bizonyítvány kiállítása során már nem kell figyelembe venni:


a) az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint 
b) a lakások műszaki megosztására


vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ban foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A lakás rendeltetési egységek száma továbbra is legfeljebb 4 lehet.

Részletesebb tájékoztatást a kérelemben olvashatnak.
Az ügyintézési határidő 8 nap.
A kitöltött és aláírt nyomtatvány benyújtható:
- személyesen a Csörögi Polgármesteri Hivatalban (2135 Csörög, Akácfa utca 30.),
- postai úton a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Akácfa utca 30. levélcímre,
- emailen a hivatal@csorog.hu email címre elküldve.
A kérelem nyomtatvány kérhető a Csörögi Polgármesteri Hivatalban, illetve innen letölthető:

 Kiskuti Petra s. k.
jegyzőCsörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.09.08

Csörög Község Önkormányzata a lakosság nevében ezúton fejezi ki KÖSZÖNETÉT a Magyar Rendőrség felé a bűnüldözési akciójáért és folyamatos munkájáért.

Településünk 2019. óta tagja a felzárkóztatandó településeknek - és ennek a kormányprogramnak egyik legfontosabb alappillére a törvényt be nem tartó szűk, de mégis nagy negatív hatást okozó társadalmi réteg bevezetése mai magyar munkaalapú társadalmunkba.

Sajnos, a bűnmegelőzés és a különböző szociális programok sikeres futtatása mellett olykor nem marad más megoldás, mint például a szeptember 7-én községünkben lezajlott sikeres rendőrségi akció, melynek során végre egy jelentős bűnügyi gócpontot sikerült felszámolni.

Reményeink szerint ez az eset is intő példaként szolgál a fent említett szűk rétegnek!

Ki kell emelnünk azt a tényt is, hogy a rendőrségünknek rengeteg plusz feladatot kell ellátnia napjainkban – gondoljunk csak a határvédelemre –, ezért azon dolgozunk továbbra is, hogy a közeljövőben már Csörög is jó példája legyen a bűnügyi megtisztulásnak és ne emésszük a rendőrség energiáit. Ez mindannyiunk érdeke!

A további eredményes munkájukban bízva, erőt, kitartást kívánva, köszönjük MAGYAR RENDŐRSÉG!Pest Megyei Kormányhivatal - Váci Járási Hivatal tájékoztatása

Feltöltve:2022.09.01Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.08.15

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés-Szolgálati lakás felújítása, fejlesztése-2021 (MFP-ÖTIK/2021/2)

Projekt címe (azonosító száma): Szolgálati lakás vásárlása Csörög községben (3336017579)

Szerződött támogatás összege: 29.997.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik szolgálati lakással. A település célja, hogy a községben lévő jól felszerelt és felújított ingatlant megvásárolja és azt szolgálati lakásként üzemeltesse. Önkormányzatunk a közfeladatot ellátó személy részére kívánja lakhatás céljából a szolgálati lakást megvásárolni. Ezáltal biztosítva a közfeladatot ellátó személy munkaköre hosszú távon betöltve maradjon, különösen fontos most az önkormányzat számára a közfeladatot ellátó személyek állandósága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.05.30.

 Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.08.15

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztés-Faluházak fejlesztése-2021 (MFP-ÖTIK/2021/1)

Projekt címe (azonosító száma): Csörögi polgármesteri hivatal belső felújítása és környezetrendezése (319995669)

Szerződött támogatás összege: 49.957.278,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A képviselő-testület és roma nemzetiségi önkormányzat testülete az üléseit jelenleg a könyvtárban tartja, mely helyszín a működés korlátozott lehetőségeit biztosítja. Önkormányzatunk a csörögi idősek érdekében szeretné megszervezni a szociális törvény szerinti idősek nappali ellátását, melyhez a könyvtárnak is helyet adó épület funkcionális átalakítására van szükség. Így a testületek és bizottságok munkájához mindenképpen biztosítani kell egy megfelelő helyiséget, melyet a hivatal épületében, vagyis az önkormányzat székhelyén, a tetőtérben szeretnénk kialakítani. Ebben a helyiségben szeretnénk továbbá a házasságkötéseket is lebonyolítani, mivel jelenleg azt is a könyvtárban vagy a polgármester irodájában tartjuk. Az átalakítással olyan körülményeket tudnánk biztosítani, melyek méltók egy a házasságkötéshez.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.11.30.Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.08.09

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Felelős állattartás elősegítése-2021 (MFP-FAE/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Ivartalanítási program Csörög községben élők számára (3319189992)

Szerződött támogatás összege: 1.499.991,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:  Csörög Község Önkormányzata számára kiemelt fontossággal bír az állatok védelme és a felelős állattartás népszerűsítése a lakosság felé. Figyelemmel az állatvédelmi szabályokra és a felelős állattartásra, a nem kívánt szaporulat kezelésének leghatékonyabb módja az ivartalanítás. Településünkön az ivartalanítás, oltási

hajlandóság és az állatok elektronikus azonosítóval való ellátása olykor nehézkes és költséges. Projektünk célja minél több állat ivartalanítása.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.01.Tájékoztató a csörögi házszámozással kapcsolatban!

Feltöltve:2022.08.03

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csörög teljes területén, minden utcában házszám-megállapítási eljárások indulnak előre láthatóan szeptemberben.
A házszámozás célja, hogy a Csörögben sok esetben ötletszerűen, hiányosan vagy éppen a szabályozástól eltérő módon megállapított házszámok helyett a helyi viszonyok figyelembevételével minden csörögi telek házszámot kapjon. Ezzel megoldjuk azokat a problémákat, mellyel lakcím létesítésekor, az ingatlan értékesítése során vagy közművek bevezetésekor szembesültek a tulajdonosok. A folyamat végére eljutunk oda, hogy nem lesz 4-5 azonos házszám egy utcán belül, nem lesznek páros és páratlan házszámok az utca azonos oldalán és házszámot kapnak a jelenleg kényszerűségből helyrajzi számon nyilvántartott telkek is.

A Hivatal munkatársai megkezdték a házszámozással összefüggő feladatok végrehajtásának előkészítését. A felkészülés hamarosan a végéhez ér és az eddig lezajlott egyeztetések alapján a tényleges – a lakosság számára is látható és érezhető – munka is megkezdődik.
További információk a https://www.csorog.hu/hazszamozas-csorogben linken találhatók!Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.07.15

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása-2021 (MFP-KEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés Csörög településen (3335044617)

Szerződött támogatás összege: 1.973.412,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög községben jelenleg nem üzemel olyan közösségi rendezvénytér, melyet nyáron lehetne használni, ezért célozza meg az önkormányzat jelen pályázattal egy 3*20 méteres tűzálló rendezvénysátor beszerzését. A sátor 100% vízálló UV-álló, gyorsan össze- és szétszerelhető. Védelmet biztosít a nap, a szél és az eső ellen. Ez a sátor tökéletes helyszínt biztosítana nyári falunap és az ezen felüli egyéb rendezvények megtartására is. A sátor mellett be kívánunk szerezni még kétféle asztal típust is különböző színekben, illetve hozzájuk illő székeket. A pályázat célja, hogy a településen lévő népességet megtartsák, illetve vonzóvá tegyék azok számára, akik a költözésen gondolkoznak.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.06.01.Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.07.06

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása-2022 (MFP-UHK/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Zöldfasor, Kossuth Lajos és Tölgyfa utcák felújítása Csörögön (3365547629)

Szerződött támogatás összege: 44.971.805,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög Község Önkormányzata a pályázati felhívásra a településen lévő 3 leginkább leromlott állapotú szilárd burkolatú útjainak a felújítását tűzte ki. A Tölgyfa, Zöldfasor és Kossuth Lajos utcákat 1985-ben építették a kor akkori követelményeinek megfelelően. A megépítésük óta folyamatosan használatban, üzemben vannak. Nagyobb felújításukra a 2000-res évek elején került sor. Ezután már csak zúzalékos kátyúzást és felület kiegyenlítés történt önkormányzati forrástól függően. Mára az utak állapota erősen kifogásolt állapotúnak mondható, helyenként a biztonságos közlekedés feltételeinek sem tesz eleget. Az utak felújítására lakossági bejelentés is jelentkezett. A felújítással érintett útszakaszok felülete 2281 m2, hossza pedig 608 méter. Az utak szélességük tekintetében sem egységesek 3,5, 3,7 és 4,0 méter. Az aszfaltburkolat megépítését követően viszont hosszú távon gondozásmentes lesz az útburkolat. Várhatóan a

padkák időszakonkénti visszaigazítását kell majd elvégezni azért, hogy az aszfaltburkolat oldalsó megtámasztása folyamatos legyen. Az időszakos karbantartási feladatokat elvégzi majd az önkormányzat önköltségből, de a teljes útszakaszok felújítását támogatás nélkül nem tudja megvalósítani.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.09.30.Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2022.07.06

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítása támogatása-2022 (MFP-BJA/2022)

Projekt címe (azonosító száma): Duna utca és Béke tér járdáinak felújítása Csörögön (3365740671)

Szerződött támogatás összege: 9.997.046,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A csörögi önkormányzat célja, hogy a településen található Duna utca (1490 és 1409 hrsz.) és Béke tér (1418 hrsz.) járdáit felújítsa. Mindkét megvalósítási helyszín 100%-os önkormányzati tulajdonban van. A fejlesztés 198 folyóméteren valósulna meg. A burkolat szélessége 1,1 méter lesz. A járdák a település központi részén helyezkedik el, állapota rossz, leromlott. A járda felújításával a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése valósulna meg továbbá az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, biztonságosabbá válna a gyalogosok közlekedése, javulna a településkép, ezáltal a fejlesztés hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.09.30.TÁJÉKOZTATÁS

Feltöltve:2022.03.30

Ismét egy hatalmas lépés a fejlődés útján!
Csörög elnyerte a TOP_PLUSZ pályázaton megcélzott KÖZÖSSÉGI TÉR kialakítására  igényelhető forrást (159.118.673.- Ft)!
Így egy gyönyörű minden igényt kiszolgáló a már meglévő Civil-házhoz illeszkedő komplexum épül meg.

Hajrá Csörög!!!


"Iktatószám: IKT-2022-600-I1-00000034/0000006
Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Budapest, 2022. március 29.
Tárgy: Értesítés támogatási kérelmének támogatásáról

 

Tisztelt CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA!

Örömmel értesítjük, hogy a(z) Élhető települések c. felhívására benyújtott, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00010 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmét a(z) Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 159 118 673 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte."

 

 

 Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója

Feltöltve:2022.03.04

HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS
Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében!
A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY alkalommal 2m3 mennyiségben
házhoz menő rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-es évtől egész évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető),
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont
kiválasztásával.
A lomtalanítás NEM konténerben történik.

  Bővebben...  Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések Csörögben

Feltöltve:2022.03.02

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2021 (MFP-BJA/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Kisfaludy utca felújítása Csörög Községben (3300267935)

Szerződött támogatás összege: 4.913.181,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Csörög Község Önkormányzata sikeresen pályázott a Kisfaludy utcán (Duna utcától - Tölgyfa utcaszakasz és környezete) meglévő járda felújításához felhasználható anyag támogatásra 247fm hosszra. A Kisfaludy utca a település központi részén helyezkedik el állapota a rossz, leromlott. A járda felújításával a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése valósulna meg továbbá az alapvető szolgáltatások hozzáférhetősége, biztonságosabbá válna a gyalogosok közlekedése, javulna a településkép, ezáltal a fejlesztés hozzájárul az itt élők életminőségének javulásához.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.08.30.Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések Csörögben

Feltöltve:2022.03.02

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Kommunális eszköz beszerzése-2021 (MFP-KOEB/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Kommunális eszközbeszerzés Csörög Község Önkormányzatánál  (3300314628)

Szerződött támogatás összege: 6.994.843,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program pályázati támogatásával olyan eszközök, gépek beszerzésére kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. Pályázatunk során két fajta különböző teljesítményű fűkaszát, motorfűrészt, ágdarálót, sövényvágót, fűnyírót, fűnyírótraktort, lapvibrátort, és az ezek alkalmazása közben szükséges erdészsisakot mint védőfelszerelést kívánjuk beszerezni. A legtöbb eszközből 2-2 db-ot is kívánunk beszerezni.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.07.31.Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések Csörögben

Feltöltve:2022.03.02

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2021 (MFP-OJKJF/2021)

Projekt címe (azonosító száma): Szabadtéri játszótér felújítása Csörög községben (3293333017)

Szerződött támogatás összege: 4.961.712,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A település célja, a szabadtéri játszótér új eszközök beszerzésével az, hogy a településükön élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse és előmozdítsa. A fejlesztés további fontos célja, hogy a településen lévő népességet megtartsák, illetve vonzóvá tegyék azok számára, akik az ide költözésen gondolkoznak. A támogatással olyan eszközök kerülnek beszerzése melyeket több korosztály is tud használni és korosztályonként a készségeket is képes fejleszteni, hogy a kistelepülésünkön élő kisgyermekek egészséges testi és lelki fejlődését segítse elő és helyszínt biztosítson a későbbi barátságok kialakulásához. Kéttornyú vár, körforgó, rugós játék és láncos híd beszerzését tervezi az önkormányzat.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.09.30.Polgármesteri Hivatali tájékoztató

Feltöltve:2021.10.08

Csörög Község Önkormányzata az alábbi VEKOP pályázaton közel 400 millió forint értékű forrást nyert el konzorciumi partnereivel a Máltai Szeretet Szolgálattal, és a Mahájána alapítvánnyal.

 • A kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata
 • A projekt címe: A leromlott településrészeken élő lakosság életkörülményeinek javítása, rehabilitációja Csörögön
 • A szerződött támogatás összege: 399 900 405,- Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tartalmának bemutatása: A kedvezményezett, két konzorciumi taggal – Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és Mahájána Alapítvány – a település lakosságának életkörülményeinek javítása érdekében egy komplex település rehabilitációs projekt megvalósítását hajtja végre. 
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.30.
 • A projekt azonosító száma: VEKOP-6.2.2-15-2020-00008

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

Feltöltve:2021.09.01

Projektzáró rendezvény a Minibölcsődében

Megvalósult a „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázat. Csörög Község Önkormányzata mintegy 38,5MFt felhasználásával minibölcsődei funkciót alakított ki a Csiri-Biri Óvoda épületében. A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg.

A projekt keretében a Csörögi Csiri-Biri Óvoda épületében belső felújításával és átalakításával kerültek kialakításra a mini bölcsődei funkcióhoz szükséges helyiségek. A telken a korosztálynak megfelelő játszóudvar került kialakítása. Mindezeken túl a bölcsődei funkció működéséhez szükséges eszközök, felszerelések, játékok is beszerzésre kerültek.

A projektzáró rendezvény megtartására 2021. augusztus 28-án került sor.

A rendezvényen beszédet mondott Szorcsik József polgármester, majd az új épületrészt megáldotta György atya. A szalagátvágást követően a meghívott vendégek és a helyi lakosok megtekinthették a felújított épületrészt. Az esemény állófogadás megtartásával zárult.

Az Önkormányzat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde intézmény fenntartását átadta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványnak 2021. szeptember 1-től, így a mini bölcsőde üzemeltetéséről is az Alapítvány fog gondoskodni. A működéshez szükséges engedélyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendelkezésére állnak, így 2021. szeptembertől meg tudja nyitni a kapuit a bölcsőde is.

 

 

 SAJTÓKÖZLEMÉNY

Feltöltve:2021.08.31

Sajtóközlemény

MEGVALÓSULT A Mini bölcsőde Csörög községben

 

Megvalósult a „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázat

 

Csörög Község Önkormányzata támogatást nyert az „Önkormányzati tulajdonú kormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása pest megyében” program keretében. A „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 szerződés számú projekt 38.464.211.-Ft költség felhasználásával valósult meg, amelyből 36.535.858.-Ft volt a támogatás összege.

A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósult meg.

Csörög Község Önkormányzata célja, hogy a településen - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - biztosítsa a lakosai számára a bölcsődei feladatellátást.

A feladatellátás elindításával növekszik a 0-3 éves korosztály számára rendelkezésre álló férőhelyek száma, új munkahelyek jönnek létre és segíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutását, hosszú távon pedig javítja Csörög község népességmegtartó képességét.

A projekt keretében a Csörögi Csiri-Biri Óvoda épületében belső felújításával és átalakításával kerültek kialakításra a minibölcsődei funkcióhoz szükséges helyiségek. A telken a korosztálynak megfelelő játszóudvar került kialakítása. Mindezeken túl a bölcsődei funkció működéséhez szükséges eszközök, felszerelések, játékok is beszerzésre kerültek.

A megvalósítás helye: 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti, Hrsz: 1864/11.

A kivitelezési munkálatok 2020. július 9. és 2021. március 4. között valósultak meg. Az eszközök leszállítására 2021. június 14-én került sor. 2021. augusztus 28-án pedig megtörtént a projekt ünnepélyes átadása és megszentelése. A projekt fizikai zárása 2021. augusztus 31.

2021. szeptembertől birtokba vehetik a bölcsődés gyermekek a felújított épületrészt.SAJTÓKÖZLEMÉNY

Feltöltve:2020.07.10

Sajtóközlemény

Mini bölcsőde létesül Csörög községben

 

Megkezdődnek a „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázat kivitelezési munkálatai.

 

Csörög Község Önkormányzata sikeresen pályázott, az „Önkormányzati tulajdonú kormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása pest megyében” program keretében. A „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 azonosító számú pályázat 32.000.000.-Ft támogatásban részesült.

A projekt a Pénzügyminisztérium támogatásával a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás keretében valósul meg.

A projekt átfogó célja egy 8 férőhelyes Mini bölcsőde létrehozása. A fejlesztés során a csörögi Csiri-biri óvoda épületében belső felújítással és átalakítással kerülnek kialakításra a minibölcsődei funkcióhoz szükséges helyiségek. A projekt az infrastruktúra kialakítása mellett tartalmazza a szükséges eszközök, felszerelések, játékok beszerzését is. Továbbá a korosztálynak megfelelő játszóudvar kerül kialakítása.

A megvalósítás helye: 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21. szám alatti, Hrsz: 1864/11.

A kivitelezési szerződés 2020. július 9-én került aláírásra. A projekt tervezett befejezési ideje 2020. március 31. A kivitelezési munkálatok megvalósítására az Uniós Energia Kft.-vel (1139 Budapest, Teve utca 18-22. B lph 8. em. 4.) kötött vállalkozási szerződést az Önkormányzat.

Csörög Község Önkormányzata célja, hogy a településen - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - biztosítsa a lakosai számára a bölcsődei feladatellátást.

A feladatellátás elindításával növekszik a 0-3 éves korosztály számára rendelkezésre álló férőhelyek száma, új munkahelyek jönnek létre és segíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszajutását, hosszú távon pedig javítja Csörög község népességmegtartó képességét.További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

 • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
 • hivatal@csorog.hu
 • (27) 592-005, (27) 388-173
  Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig