Választási információk – 2024. június 9.Széchenyi Terv Plusz

 

Belterületi gyűjtőutak fejlesztése Csörögön
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00016

FEJLESZTÉS ALAPADATAI

Kedvezményezett neve

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A fejlesztés tárgya, célja

Belterületi gyűjtőutak fejlesztése Csörögön

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00016

Szerződött támogatás összege

115 000 390 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása

Csörög Község Önkormányzatának pályázati célja a település gyűjtőútjainak felújítása. A Kisfaludy utca és Tölgyfa utca önkormányzati tulajdonban vannak, az útkezelői feladatokat is az önkormányzat látja el. A rossz állapotú utak folyamatos javítása miatt a kezelői feladatok és a költségek jelentősek. A fejlesztendő utcák feltöredezett, régi aszfaltburkolattal rendelkeznek, kátyúsak, az egyenletes burkolatfelület deformálódott, eltorzult, hullámosság, egyenetlenség jellemzi, a keréknyomokban sokhelyen vályúképződés figyelhető meg. A közterület megfelelő szélessége nem mindenhol biztosított. Téli időszakban a csúszásmentesítés nehezen kivitelezhető, a vízelvezetés nem megoldott, a pályaszerkezetbe jutó víz az utat károsítja. A Kisfaludy utca érintett szakaszán jelenleg nincs járda, ezt a gyalogosok közlekedésbiztonságának fontosságát figyelembe véve mindenképpen pótolni szükséges.  Projektünk során egy már meglévő csomópontot is fejlesztünk a Tölgyfa utca - Kisfaludy utca kereszteződésében. Az utak mentén 5 állásos kerékpártámaszt helyezünk ki, buszvárókat újítunk fel, és tetőbeálló is kialakításra kerül. A gyalogosok védelme érdekében átkelést elősegítő akadálymentes járdakapcsolatok, gyalogos átkelésére felhívó tábla és felfestés is kikerül, illetve az út mellett lévő járda akadálymentesítése is megtörténne 573,5 méter hosszban. Továbbá napelemes sebességmérő is kihelyezésre kerül. Településünk lakosai és az önkormányzat is kiemelt célnak tartja a biztonságos közlekedés biztosítást.  A klímaváltozás hatásaira építészeti, településökológiai szempontból is szükséges felkészülni. A műszaki tartalom úgy került meghatározásra, hogy a szükséges irtási munkák kompenzálása érdekében minden esetben a megfelelő számú és típusú fapótlás, cserje és zöldsáv kiépítés is megvalósuljon majd. Településklíma-javító, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, illetve klímatűrő fasorok, cserjesávok kerülnek ültetésre. A telepítendő fák árnyékuk, lombozatuk révén képesek egyfelől csökkenteni az éghajlatváltozásból adódó szélsőséges hőmérsékleti terhelést, másrészt szűrik az emberi tevékenységből származó levegő és hangszennyező hatásokat is. A levegőminőség javulásával, és megfelelő intézkedésekkel nő az egészségesen várható élettartam, javul a települési környezet minősége és a település klímaalkalmazkodási képessége.

 

Csörög lakosai és az önkormányzat is kiemelt célnak tartja a biztonságos közlekedés biztosítását, így a fejlesztés a lakosság és a gazdasági szereplők érdekeit egyaránt szolgálja, valamint javítja a település általános környezeti állapotát. Tekintettel arra, hogy a beruházással érintett utcák környezetében számos közintézmény, közszolgáltatás és tömegközlekedési lehetőség is található, a projekt javítja a munkába járás körülményeit, elősegíti a munkahelyek és közszolgáltatások jobb elérését, amely cél valós lakossági igény. A tervezett biztonsági táblák, tárolók kihelyezésének célja a forgalomvonzó intézmények elérhetőségének biztosítása, a kerékpáros közlekedés biztonságának, szolgáltatási szintjének növelése. Nem elhanyagolható a regionális turisztikai célterületek forgalomvonzó hatása sem. A beruházás megvalósításával vonzóbbá, élhetőbbé, fenntarthatóbbá tudjuk tenni településünket.

 

Összességében elmondható, hogy a tervezett fejlesztéssel az önkormányzat komplex beruházást hajt végre, mely javítja az utak minőségét, a község közlekedésbiztonságát, ezzel jelentősen javítva a település élhetőségét, és annak környezeti fenntarthatóságát, amely elősegíti a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradását.

 

 

Projekt tervezett befejezési dátuma

2025. 04.30.

 


Közösségi tér kialakítása Csörögön

FEJLESZTÉS ALAPADATAI

 

Kedvezményezett neve

CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A fejlesztés tárgya, célja

Közösségi tér kialakítása Csörögön

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-0010

Szerződött támogatás összege

159 118 673 Ft

A projekt tartalmának részletes bemutatása

A Civil Ház és az Óvoda melletti parlagi területen egy olyan közösségi-szabadidős tér kerül létrehozása, mely kiszolgálja a lakossági igényeket és hozzájárul, hogy településünk élhetőbbé válhasson.

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő területen napelemes közvilágítás kiépítése, utcabútorok elhelyezése, (pl.: nagyméretű „CSÖRÖG” felirat, mely ülőhelyként is funkcionálhat), növényzet telepítése, extenzív zöldfalak, vízfelület és madárpark is kialakításra kerül. Fontos szempont, hogy megújuló energiaforrásokat használjunk fel az üzemeltetéshez, továbbá a fásítással és zöldítéssel hozzájáruljunk a mai klímahatások csökkentéséhez a településen. A projekt megvalósítása során 3 különböző megújuló energiaforrás hasznosítására kerül sor. A téren kialakításra kerül fás-bokros rész, melyen napelemes töltővel ellátott padokat helyezünk el. Az ingyenes wifi bárki számára elérhetővé válik. A látogatók nemcsak hogy le tudnak ülni és gyönyörködni tudnak a fákon csiripelő madarakban, de a padokon tudják majd telefonjaikat tölteni. Így akarjuk az embereket arra ösztökélni, hogy minél több időt töltsenek kint a természetben a friss levegőn. Csörög Község Önkormányzatának célja, hogy élhető települési környezetet alakítson ki. Az élhető, vonzó lakhely kialakításának egyik fontos tényezője a település központjának, köztereinek, belterületi útjainak jó állapota és XXI. századi megoldása. A projekt megvalósításával a helyi identitás tudat, a települési kohézió erősödik, az életminőség, a település lakosságmegtartó képessége, a foglalkoztatás, a település esztétikája, valamint a klimatikus viszonyok javulnak, az éghajlatváltozásnak való

kitettség csökken. A Projekt műszaki megoldásai biztosítják a hosszútávú fenntarthatóságát, költséghatékonyságát.

A terület a jövőben a település főtereként fog működni.

Projekt tervezett befejezési dátuma

2025. 02. 27.

 Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig