Választási információk – 2024. június 9.Magyar Falu Program

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek

fejlesztése MFP/ÖTIFB/2024 

Projekt címe (azonosító száma): Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde játszóudvarának fejlesztése, korszerűsítése Csörögben

Szerződött támogatás összege: 5 999 999 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: 

 

A projekt kertében szeretnénk Csörög Községben a Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde udvarát tovább fejleszteni, korszerűsíteni. "Óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek

fejlesztése" kategóriában nyújtjuk be pályázatunkat. Az Önkormányzat célja, hogy az

óvodába és a bölcsödében járó gyerekek egyaránt a mai elvárásoknak és színvonalnak megfelelő udvari játékokat használhassanak, előírásoknak megfelelő játékokkal játszhassanak. Fontos, hogy az udvari játékok a mai biztonsági előírásnak

megfeleljenek, amik a pedagógusok munkája kapcsán is lényeges szempont. Játszóudvaron található egyes játékeszköz cseréje már elkerülhetetlen, azok a mai előírásoknak/szabályozásoknak már nem felelnek meg, régiek. Meglévő balesetveszélyes játszóeszközök bontásával az elavult, rossz állapotban lévő játékok

pótlását szeretnénk megvalósítani a projekt kertében. Megvásárlásra és beépítésre kerülne: 1 db Kombinált mászóka és 2 db Eco fészekhinta. A fejlesztés a Község, a helyi családok és lakosság érdekét szolgája, az óvodai ellátást javítja. Az Önkormányzatnak fő célja, hogy az itt elő emberek lehetőségei, ellátása, kiszolgálása

magas minőségen megfelelő eszközökkel és helyszíneken történjen az Önkormányzati intézményekben is. Ezért, ha van lehetőség uniós vagy hazai finanszírozású projektek segítségét is igénybe vesszük céljaink megvalósításához. 2019. évben már pályáztunk és sikeresen meg is valósítottuk az óvodaudvar egy részének fejlesztését. Ebben a projektben megvásárlásra és beépítésre került pl.: mászóvár, láncos egyensúlyozó híd, füves mini focipálya is. Ezen projekt keretében az Intézmény teljes udvarát, minden eszközét nem volt alkalmunk korszerűsíteni. A 2019-es pályázat keretében megvalósított fejlesztés jelen projekttől teljesen lehatárolható. Jelen projekt kertében az udvaron még meglévő, de már elavult, még ott maradt régi játékok cseréje valósulna meg. Az új játékok telepítésével elérhetővé váljon biztonságos, változatos játékokkal felszerelt játszóudvar.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2025.05.13.

 

 


Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

 

Pályázati felhívás neve (kódszáma): „Magyar Falu Program - Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítésifelújítás – 2020”, MFP-ÖTU/2020.

Projekt címe (azonosító száma): "Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás Csörögön a település népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása céljából" (3081872054)

Szerződött támogatás összege: 29 976 381,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt során a település 3 db utcájának (Kossuth Lajos, Hársfa, és Vörösmarty Mihály utcák) felújítása valósult meg.

A Kossuth L. utca az egyik legfontosabb utca a településen. A jelen projekt során a vasútállomáshoz vezető Tölgyfa és Hársfa utcák közti szakasz került felújításra.

A Hársfa utca két helyrajzi számon található: a Kossuth és Kisfaludy utcák között hrsz 1843, a Kisfaludy és Vörösmarty utcák között hrsz 1747.

A Vörösmarty utca a Hársfa és Akácfa utca között kerül felújításra. A kijelölt utcaszakaszok folytonos útvonalat képeznek a vasútállomástól az Óvoda és Orvosi rendelő érintésével a Polgármesteri Hivatalig, így hozzájárulnak a közlekedési hálózat fejlődéséhez. Ezen az útvonalon lehet eljutni a település ABC boltja felé is.

 

A projekt során önállóan támogatható tevékenységként a fenti útszakaszok kerültek felújításra. Ehhez kapcsolódóan, önállóan nem támogatható általános költségként megvalósul még a projekt előkészítés (pályázati dokumentáció összeállítása), tervezés, műszaki ellenőr szolgáltatás, projektmenedzsment, és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

 

https://csorog.hu/magyar-falu-program

 


 

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására (MFP-KKE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Közterületek karbantartására alkalmas gépek beszerzése Csörög községben (3020472857)

Szerződött támogatás összege: 14.946.630,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program pályázati támogatásával olyan eszközök, gépek beszerzésére kerül sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelo? kezelésére, igényes települési környezet kialakítására. A projekt keretében 1 db traktor, 1 db árokásó, 1 db ágaprító, 1 db vonólap és 1 db pótkocsi beszerzése tervezett. A traktorhoz csatlakoztatott pótkocsi segítségével összegyu?jtheto?k a közterületeken felhalmozódott növényi hulladékok, esetlegesen elo?forduló építési törmelékek. Az ágaprító felhasználható az összegyu?jtött ágak, gallyak felaprítására, az árokásóval a csapadékvíz-elvezeto? árkok karbantartása oldható meg. A vonólap hóeltakarításra is használható.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.11.30.

 


 

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Óvoda udvar (MFP-OUF/2019)

Projekt címe (azonosító száma): Óvodai udvar fejlesztése Csörög községben (3021138190)

Szerződött támogatás összege: 4.994.228,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Magyar Falu Program "Óvoda udvar" alprogramjának keretében Csörög Község Önkormányzata a Csiri-Biri Óvoda udvarának fejlesztését kívánja megvalósítani új udvari játszóeszközök és játszószertároló telepítésével, mini focipálya létesítésével. A tervezett fejlesztés során az óvodai udvar legnagyobb kertészében a mobil játszószerek áthelyezése után két új játszóeszköz, 1 db IMI kéttornyú mászóvár és 1 db láncos egyensúlyozó híd kerül telepítésre. Az óvoda épületének északi homlokzata elo?tti kertrészben helyezkedik el az a tornaszobához csatlakozó füves terület, ahol egy 5x10 méteres, mu?anyag szegéllyel szegélyezett mu?füves mini pálya kerül kialakításra. A fejlesztés részeként a kisebb játszószerek átmeneti tárolására alkalmas?játszószertároló is létesül az udvaron.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.10.31.

 


 

Kedvezményezett neve: Csörög Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program - Orvosi eszköz (MFP-AEE/2019)

Projekt címe (azonosító száma): A háziorvosi ellátás fejlesztését szolgáló eszközbeszerzés Csörög községben (3006198311)

Szerződött támogatás összege: 2.190.386,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának rövid bemutatása: A projekt célja az egészségügyi alapellátáshoz tartozó háziorvosi ellátás eszközökkel való ellátottságának javítása Csörög községben. A háziorvosi rendelo? részére 1 db mobil EKG, 1 db dermatoszkóp, 1 db holter EKG, 1 db doppler, 1 db defibrillátor, 1 db hangvilla, 1 db pulzoximéter, 1 db mikrolab és 1 db boka-kar index meghatározására szolgáló készülék kerül beszerzésre, mely eszközökkel korszerűsödik Csörög községben az egészségügyi alapellátás infrastruktúrája és javul a hatékonysága.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2020.06.30.

 


 Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig