Választási információk – 2024. június 9.Híreink

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója

Feltöltve:2022-03-04 08:13:36

HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS
Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében!
A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY alkalommal 2m3 mennyiségben
házhoz menő rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-es évtől egész évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető),
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont
kiválasztásával.
A lomtalanítás NEM konténerben történik.
Lomtalanítás körébe tartozó hulladék típusok:
- bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.)
- egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben,
- szőnyegek, padlószőnyegek,
- matracok,
- ágyneműk,
- textilek, ruhaneműk,
- műanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok,
- személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsok (ezekből háztartásonként max. 4 db
helyezhető ki)
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék, üveget tartalmazó nyílászáró;
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép...);
- autó – és gépalkatrészek
- veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsiradék,
gépjárműolaj)
- állati tetem, fertőző és undort keltő anyag
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék
A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 6 óráig az ingatlan
utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A
lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Igénylés menete:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 06 28 561 200 (4. menüpont)
telefonszámon (ügyfélfogadási időben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, ellenőrzi, hogy Társaságunk szerződéssel rendelkező aktív ügyfele, majd hogy
a szolgáltatás egyenlege elmaradást nem mutat. Ezt követően közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit
(lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.
FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe,
amennyiben nincs díjhátralékuk!

Vissza a hírfolyamba


További Híreink...

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


 


Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig