Választási információk – 2024. június 9.Híreink

Vízi létesítmény (fúrt vagy ásott kút) vízjogi fennmaradási engedélyézése

Feltöltve:2023-05-03 09:00:53

TÁJÉKOZTATÓ – Kutak vízjogi engedélyezési eljárása

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a kút vízilétesítmény, így megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Amennyiben a kút megépítése, átalakítása végleges hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően történt, a kút üzemeltetése csak utólagos fennmaradási engedély megadásával történhet, vízgazdálkodási bírság megfizetésének előírásával.

 

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

- nem gazdasági célú vízigény;

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó kutak esetén a műszaki tervezési feladatok ellátását nem kizárólag az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló kormányrendelet szerint jogosultsággal rendelkezők végezhetik, így az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódóan nem szükséges szaktervezőt megbízni a kérelemhez benyújtandó dokumentáció elkészítésével.

 

A fennmaradási engedélyezési eljáráshoz a letölthető vagy a Polgármesteri Hivatalban igényelhető kérelem nyomtatványt és mellékleteit kell benyújtani.

  

A kérelem benyújtható:

- ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatalban (szerda 08.00 – 15.30 között)

- postai úton (Csörögi Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Akácfa utca 30.)

- elektronikus úton az ado@csorog.hu vagy ado2@csorog.hu címre küldött e-mailben, elektronikusan aláírt vagy eredetben aláírt és digitalizált dokumentumban

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj és illetékmentes.

 

Kérdés esetén keressék a Hivatal munkatársait a 27/592-005 17. melléken vagy a fenti e-mail címek valamelyikén.

 

                                                                                                       

                                                                                          Kiskuti Petra s. k.

                                                                                                   jegyző

Vissza a hírfolyamba


További Híreink...

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


 


Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

ügyfélfogadás

Hétfö: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig