Veszélyhelyzeti tájékoztatók
Házszámozás Csörögben!
Minden információ itt!

Képviselő-testületi ülések 2020

 

Polgármesteri határozatok (2020. november 4. – 2020. december 31.)

22. A Csörögi Polgármesteri Hivatal működése a veszélyhelyzetben

23. Pályázat benyújtása munkásszálló kialakítására

24. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása

25. Pályázat benyújtása a „Tisztítsuk meg az Országot” elnevezésű pályázatra

26. Révész Ákos József kapitányságvezetői kinevezése a Váci Rendőrkapitányságra

27. Csörög Község Önkormányzatának alaptevékenysége

28. Szociális alapszolgáltatások nyújtása

29. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása

30. Intézményi gyermekétkeztetés biztosítása

31. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

32. Csörög Község Önkormányzatának 2021. évi belső ellenőrzési terve

33. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi munkaterve


 

2020. október 27.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. október 27-i ülésére

1 Rendeletalkotás a szociális gondoskodás helyi szabályainak módosításáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2020. október 27-i üléséről


 

2020. szeptember 29.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. szeptember 29-i ülésére

NE1 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NE2 Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

1 Beszámoló a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési évéről

2 A Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde 2020/2021. nevelési évre vonatkozó munkaterve

3 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

4 Általános iskolák felvételi körzete 2021/2022. tanévre

5 Rendeletalkotás az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

6 Rendeletalkotás a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2020. szeptember 29-i üléséről


 

2020. augusztus 26.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. augusztus 26-i ülésére

1 Döntés a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázaton való részvételről

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2020. augusztus 26-i üléséről


 

2020. július 21.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. július 21-i ülésére

01 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

02 Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörében hozott döntéseiről

1 Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről

2 Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csörög Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 1/2020. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítása

3 Czutor Emil r. ftörm. körzeti megbízotti kinevezése

4 A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés

5 A 2020. évi közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása

6 Esély Szociális Alapellátási Központ 2019. évi beszámolója

7 Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2020. július 21-i üléséről


 

2020. március 27.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. március 27-i ülésére

1 Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda rendkívüli zárva tartásáról

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2020. március 27-i üléséről


 

Polgármesteri határozatok (2020. március 11. – 2020. június 18.)

 1. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda működéséről
 2. Döntés a Csörögi Polgármesteri Hivatal és a Csörögi Könyvtár működéséről
 3. Döntés a 70. életévüket betöltött csörögi lakosok ellátásáról
 4. Döntés Csörög Község Önkormányzat hivatalos Facebook oldaláról
 5. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda működéséről (II.)
 6. Döntés pályázatok benyújtásáról
 7. Döntés Vállalkozói Park kialakításáról
 8. Döntés a Váci Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójáról
 9. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvodában a 2020/2021. nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról
 10. Pályázat benyújtása munkásszálló kialakítására
 11. A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések eljárási rendjéről szóló beszerzési szabályzat
 12. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda átszervezéséről
 13. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról
 14. Értékelés az önkormányzat 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
 15. Együttműködési megállapodás a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
 16. Család- és gyermekjóléti szolgáltatások ellátása
 17. Állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása
 18. „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázatban többlettámogatás igénylése
 19. „Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményének megállapítása
 20. „Óvodai udvar fejlesztése Csörög Községben” tárgyában indított beszerzési eljárás eredményének megállapítása
 21. Szociális alapszolgáltatások nyújtása

 

2020. február 18.

Meghívó a Képviselő-testület 2020. február 18-i ülésére [pdf]

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról [pdf]

Tájékoztató a Szociális Bizottság, a polgármester és a jegyző átruházott hatáskörében hozott döntéseiről [pdf]

A polgármester 2020. évi szabadságának megállapítása [pdf]

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda nyári zárva tartásáról [pdf]

A Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2020/2021. nevelési évére szóló beiratkozás idejének és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás meghatározása [pdf]

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendelése [pdf]

71. számú vasútvonal fejlesztése

Csörög Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Csörög Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása a 2021-2023. évekre

Csörög Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2020. február 18-i üléséről


 Kapcsolat

 • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
 • hivatal@csorog.hu
 • (27) 592-005, (27) 388-173
  Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig