Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Híreink

Szorcsik József Polgármester Újévi köszöntője

Feltöltve:2021.01.12

Tisztelt Csörögi Polgárok!

  Megint eltelt egy esztendő, de azt egyikünk sem hitte volna egy évvel ezelőtt, hogy ekkorát fordul velünk a világ rendje pár hónap leforgása alatt.
  Múlt évi köszöntőmben kiemeltem az egészséget, mint fontos tényezőt, ma már tudjuk, hogy ebben az évben milyen szomorú körülmények okozták, hogy ennek jelentőségét igazán felismerjük. Éves tevékenységünk az önkormányzat szempontjából úgy vélem, megérdemli a képzeletbeli bizonyítványunkban a „jó” érdemjegyet, még a rengeteg hátráltató tényező ellenére is. Mint mindent, persze több szemszögből lehet látni ezt is, de annyi bizonyos, hogy mindenki, így Csörög Község Önkormányzata is rászolgált egy megpróbáltatásoktól mentesebb időszakra.
  Szeretnék itt is köszönetet mondani az önkormányzat, és egyben településünk nevében mindazoknak, akik munkájukkal, hozzáállásukkal segítették falunkat a közelmúlt feladataiban és a nem várt események megoldásában! Gondolok itt a pandémia okozta terhek alatti helytállásra, a kötelező feladatok mellett a településfejlődésben rejlő akadályok megugrására, de például volt több tűzesetünk, vagy viharkárunk, is, melyek elhárításáért sikeresen fogtunk össze...

  Bővebben...  Szelektív hulladék gyűjtése 2021 évben

Feltöltve:2021.01.06

Zöld Híd B.I.G.G.Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása

A első szelektív gyűjtés ebben évben, a megszokottól eltérően öt hétre történik, január 14-én csütörtökön.

Továbbiakban minden hónapban változatlan menetrendben zajlik a szelektív hulladék gyűjtése - páros héten csütörtökön havi egyszer.

 TÁJÉKOZTATÓ – Kutak vízjogi engedélyezési eljárása

Feltöltve:2020.04.29

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint a kút vízilétesítmény, így megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Amennyiben a kút megépítése, átalakítása végleges hatósági engedély nélkül vagy attól eltérően történt, a kút üzemeltetése csak utólagos fennmaradási engedély megadásával történhet, vízgazdálkodási bírság megfizetésének előírásával.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki 2018. december 21. napját megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.

  Bővebben...  További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig