Veszélyhelyzeti tájékoztatók
Házszámozás Csörögben!
Minden információ itt!

Tájékoztató a házszám-megállapítási eljárásokról

Információk az új csörögi házszámokkal kapcsolatban!

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csörög teljes területén, minden utcában házszám-megállapítási eljárások indulnak előre láthatóan szeptemberben. A házszámozás célja, hogy a Csörögben sok esetben ötletszerűen, hiányosan vagy éppen a szabályozástól eltérő módon megállapított házszámok helyett a helyi viszonyok figyelembevételével minden csörögi telek házszámot kapjon. Ezzel megoldjuk azokat a problémákat, mellyel lakcím létesítésekor, az ingatlan értékesítése során vagy közművek bevezetésekor szembesültek a tulajdonosok. A folyamat végére eljutunk oda, hogy nem lesz 4-5 azonos házszám egy utcán belül, nem lesznek páros és páratlan házszámok az utca azonos oldalán és házszámot kapnak a jelenleg kényszerűségből helyrajzi számon nyilvántartott telkek is.

 

A Hivatal munkatársai megkezdték a házszámozással összefüggő feladatok végrehajtásának előkészítését. A felkészülés hamarosan a végéhez ér és az eddig lezajlott egyeztetések alapján a tényleges – a lakosság számára is látható és érezhető – munka is megkezdődik.

Az egyes utcák – a szakmai szempontok szerint összeállított sorrend alapján – az alábbiak szerint kerülnek sorra:

 

1.

Vetés

utca

 

15.

Alkotmány

utca

 

29.

Cinke

utca

2.

Erdősor

utca

 

16.

Csépány

utca

 

30.

Bagoly

utca

3.

Kiscsörögi

utca

 

17.

Puskin

utca

 

31.

Gerle

utca

4.

Homokbánya

utca

 

18.

Csörögi

út

 

32.

Kakukk

utca

5.

Komáromi

utca

 

19.

Duna

utca

 

33.

Rigó

utca

6.

Kisfaludy

utca

 

20.

Zöldfasor

utca

 

34.

Fácán

utca

7.

Vörösmarty

utca

 

21.

Szegedi

utca

 

35.

Fürj

utca

8.

Arany János

utca

 

22.

Tölgyfa

utca

 

36.

Harkály

utca

9.

Béke

tér

 

23.

Hársfa

utca

 

37.

Szarka

utca

10.

Kolozsvári

utca

 

24.

Liliom

utca

 

38.

Csőszház

utca

11.

Munkácsy Mihály

utca

 

25.

Dukai

utca

 

39.

Holló

utca

12.

Székely Bertalan

utca

 

26.

Tompa Mihály

utca

 

40.

Eperfa

utca

13.

Kossuth Lajos

utca

 

27.

Gödöllői

út

 

41.

Jávorfa

utca

14.

Szabadság

utca

 

28.

Fecske

utca

 

42.

Akácfa

utca

 

A házszámozási eljárás általánosságban az alábbiak szerint alakul:

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 5/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján a házszámozással érintett közterületek házszámait a jegyző határozattal állapítja meg. A több telket érintő házszám-megállapítás utcánként egy határozatban történik. A határozatok közzététele az érintettek nagy számára tekintettel hirdetményi úton történik, ami azt jelenti, hogy az egyes ingatlanok tulajdonosai, lakosai nem kapnak külön névre szóló határozatot, hanem a határozatot a Hivatal hirdetőtábláján, illetve az önkormányzat honlapján tekinthetik meg.

A határozat véglegessé válását követően a megváltozott címet rögzítjük a jogszabályok által előírt központi nyilvántartó rendszerben, továbbá a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartáson az ingatlanban lakcímmel (lakóhely és tartózkodási hely) rendelkező személyek vonatkozásában átvezetjük.

 

A címváltozás miatt érvénytelenné váló lakcímkártya cseréjét hivatalból kezdeményezzük a Váci Járási Hivatal Okmányirodájánál. Az új lakcímkártyát külön értesítést követően vehetik át a lakosok a Polgármesteri Hivatalban, a régi (már érvénytelen) lakcímkártya leadásával egyidejűleg. A Lakosság érdekében a lakcímkártyák leadására és átvételére hétköznap délután-kora esti órákban, továbbá a hétvégén (szombat) is biztosítunk majd lehetőséget.

A címváltozás természetesen nem csak a lakcím megváltozását eredményezi, hanem minden olyan, a lakos vagy tulajdonos által igénybe vett szolgáltatást is érinti, mely igénybevételhez a lakcím vagy az ingatlan címe szükséges. A lakosság lakcímváltozással kapcsolatos terheit a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kívánjuk, ezért minden lehetséges esetben a változásbejelentést a lakosok, tulajdonosok helyett elvégezzük. Ebbe a körbe tartoznak a következő közszolgáltatások: víz, villany, gáz és hulladékszállítás. A tulajdoni lapon szereplő tulajdonosi címadatok változásának bejelentését is a tulajdonos igénye esetén a lakcímkártya átvételekor aláírt, a szükséges adatokkal kitöltött nyomtatványon az illetékes Földhivatali Osztály felé megtesszük.

Azon lakosok részére, akik a családi pótlékot vagy a nyugdíjat, nyugdíjszerű ellátást postai úton kapják, a változásbejelentéshez szükséges nyomtatvány szintén rendelkezésre fog állni a lakcímkártya átvételekor.

A címváltozás miatti egyéb bejelentési kötelezettségekről a határozatban kapnak majd tájékoztatást az érintetteket.

 

Felhívom ugyanakkor a Lakosság figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztató táblázatban szereplő sorrend, továbbá a felvázolt ügymenet a gyakorlati munka tapasztalatai alapján változhat! A végrehajtandó feladat nagyságára és példa nélküliségére tekintettel jelenleg nem látható előre, hogy az egyes közterületeket érintő változtatások milyen időintervallum alatt valósíthatók meg.

 

Az új információkról folyamatosan tájékoztatjuk majd a Lakosságot, kérjük, hogy kövessék híreinket a www.csorog.hu oldalon, az Önkormányzat Facebook oldalán és a Csörögi Hírlevélben.

 

Amennyiben egyedi kérdésük, észrevételük van saját ingatlanukkal, lakcímükkel kapcsolatban, kérem, hogy keressék a Hivatal munkatársait az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: 27/592-005

E-mail: hazszamozas@csorog.hu

 

Kérem a Lakosságot, hogy működjünk együtt annak érdekében, hogy a Képviselő-testület által támogatott és a Hivatal által felelősséggel felvállalt feladat végrehajtható legyen a rendelkezésünkre álló szűk határidőn belül.

 

                                                                                                   Kiskuti Petra

                                                                                                        jegyzőKapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig