Önkormányzati választás – 2024


Házszámozás Csörögben!
Minden információ itt!

Híreink

Csörög Község Önkormányzatának tájékoztatója

Feltöltve:2023-03-02 04:57:34

Csörög község Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. közös felhívása
 

Tisztelt Lakosok!

A Magyar Posta Zrt. legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a küldeményeket gyorsan, biztonságosan és sértetlenül kézbesítse a címzettek részére.

A közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól és Csörög község önkormányzati rendelete alapján az ingatlan tulajdonosa köteles az önkormányzat által meghatározott házszámot tartalmazó táblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni és a folyamatos karbantartásáról gondoskodni. A postai küldemények sikeres kézbesítésének feltétele, hogy tartsák be a rendeletben foglaltakat segítve a postai kézbesítők munkáját.

 

A feladat megfelelő ellátásához szükséges az, hogy:

1. a házszám legyen kihelyezve az ingatlanon,

2. legyen zárható és a kézbesítő számára könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál, továbbá.

3. a küldemények címzése teljeskörűen és olvashatóan tartalmazza az alábbi címadatokat:

- a címzett (személy, cég) pontos nevét,
- a település, valamint a közterület hivatalosan alkalmazandó nevét és típusát (Liliom út, Homokbánya utca, Kisfaludy utca, Kolozsvári utca, stb.), a hivatalosan alkalmazandó, pontos házszámot,
- a település irányítószámát (2135).

4. a levelező partnerei, közüzemi és kényelmi szolgáltatói felé az önkormányzat által megállapított címét aktualizálja.

 

Amennyiben a jelzett feltételek bármelyike nem teljesül, előfordulhat, hogy a Magyar Posta kézbesítője nem tudja azonosítani a címzettet vagy a címet, illetve nem tudja a küldeményt, vagy az értesítőt a levélszekrénybe helyezni, melynek következtében a kézbesítési kísérlet meghiúsulhat.

Fontos továbbá tudni, hogy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. tv. 41. § (1) bekezdése értelmében, a Magyar Posta a küldeményt az azon szereplő címen köteles kézbesíteni, függetlenül attól, hogy a címzett a megjelölt címhelyen lakik-e, vagy sem. A postai szolgáltató címnyomozásra, címpontosításra nem kötelezett.

 

Az általános szabályokkal ellentétben, az Önök érdekeit szem előtt tartva, Csörög posta munkatársai komoly erőfeszítéseket tettek és tesznek, hogy a sikeres kézbesítés érdekében minden nap beazonosítsák a több azonos házszámmal rendelkező utcákban és a házszám nélküli ingatlanok esetében a címzetteket.

 

A Magyar Posta kapacitásai és erőforrásai azonban végesek, a küldemények kézbesítésének megkísérlésére KIZÁRÓLAG A CÍMZÉSBEN SZEREPLŐ BEAZONOSÍTHATÓ CÍMEN történik.

 

A küldemények pontos célba érése közös érdekünk! Ezért arra kérjük a csörögi lakosokat, hogy legkésőbb 2023. március 31-ig a címadataikat érintő esetleges változásokat valamennyi levelezőpartner esetében szíveskedjenek átvezetni, vagy átvezettetni, a lakóingatlanok esetében pedig a házszám legyen kihelyezve és legyen zárható és a kézbesítő számára könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál.

 

2023. március 31-t követően a kézbesítés során nem beazonosítható címhelyekre szóló küldeményeket soron kívül visszaküldik a posta munkatársai a feladónak.

 

Együttműködésüket köszönjük!

 

Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatóság

 

Csörög község Önkormányzata 

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig