Csörög község címere
Akadálymentesített változat
Híreink

MEGHÍVÓ

Feltöltve:2019-09-10 13:09:10

Csörög Község Polgármestere

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 2019. szeptember 17. (kedd) napjára 17. 30. órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár,  2135. Csörög, Arany János u. 53.

 

 

Napirend előtt:

 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

    -  Tájékoztató a Szociális Bizottság, Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

N A P I R E N D

NYÍLT ülés:


1.    Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018. (X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

2.    Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

3.    Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

4.    Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

5.    Megállapodás Csörög Község Önkormányzat és Vác Város Önkormányzat között a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fejlesztő Napközi Otthonában történő gondozás tárgyában
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

6.    Döntés a körzeti megbízotti feladat ellátásához önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására vonatkozó 49/2019.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

7.    Egyebek

Csörög, 2019. szeptember 9.
    

        Tisztelettel:
                    Hegedűsné Kripák Ildikó sk.
                      Polgármester

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...