Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Híreink

MEGHÍVÓ

Feltöltve:2019-06-12 12:18:50

Csörög Község Polgármestere

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését 2019. június 17. 17.00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár, 2135 Csörög, AranyJános u. 53.

 

N A P I R E N D

NYÍLT ülés:

1.    Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről    
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Meghívott: Juhász Károly tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok 

2.    Döntés a területi védőnő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin védőnő

3.    Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportokról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető

4.    Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

5.    Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2018. évi költségvetési előirányzatának módosítása és 2018. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

6.    ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

7.    Döntés a Magyar Falu Program pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

8.     Tulajdonosi döntés önkormányzati ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról (körzeti megbízotti iroda)
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

9.    Engedményezési szerződés jóváhagyásának tudomásul vétele
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

10.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázatra történő kijelölése
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

11.    Egyebek

Csörög, 2019. június 11.    
        Tisztelettel:

    
                    Hegedűsné Kripák Ildikó sk.
                                                                                    Polgármester

 

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig