Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Híreink

Polgármesteri Hivatali tájékoztató

Feltöltve:2021-03-30 21:25:28

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány a védelmi intézkedések meghosszabbításáról szóló rendeletében a hivatalban dolgozók részére elrendelt otthoni munkavégzést április 8. napjáig meghosszabbította.

Fentiek alapján a Csörögi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel.

A hivatal munkatársai munkaidőben (08.00 és 16.00 óra között) e-mailben vagy telefonon állnak rendelkezésre:

Ügytípus

Ügyintéző

Elérhetőség

gyámügy, szociális ügyek, lakcímbejelentés, ipar és kereskedelmi ügyek

Riba Istvánné

igazgatas@csorog.hu

+36 30/695-05-58

kommunális adó, telekadó, gépjárműadó

Együd Sándorné

ado2@csorog.hu

+36 30/603-07-84

anyakönyvi ügyek, iparűzési adó, egyéb ügyek

Zsugonits Tiborné

ado@csorog.hu

+36 20/499-95-50

 

Elektronikus ügyintézés a www.csorog.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüpont alatt vagy közvetlenül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon lehetséges.

Személyes ügyintézésre első alkalommal 2021. április 7-én (szerda) lesz lehetőség.

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 2021. április 7. napjától az alábbiak szerint alakul:

Hétfő:

 

nincs ügyfélfogadás

Kedd:

 

nincs ügyfélfogadás

Szerda:

 

08.00 - 15.30 óráig

Csütörtök:

 

nincs ügyfélfogadás

Péntek:

 

nincs ügyfélfogadás

A polgármester és a jegyző fogadóórája – előzetes bejelentkezés alapján – az ügyfélfogadási rendhez igazodik.

A hivatalt ügyintézés céljából kizárólag a megjelölt ügyfélfogadási időben lehet felkeresni! Az épületben egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.

A hivatalban ügyfélfogadási időben az ügyfelek részére nyitva álló területen a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy hivatal vezetőjeként köteles vagyok gondoskodni a maszkviselésre vonatkozó előírások betartatásáról. Amennyiben a hivatal területén tartózkodó ügyfél a maszkot felszólítás ellenére sem viseli, a hivatal épületét el kell hagynia.

Kérem ugyanakkor a Tisztelt Ügyfeleket, hogy április 7-től csak akkor keressék fel a hivatalt személyesen, ha az feltétlenül szükséges. Egészségünk védelme érdekében lehetőség szerint továbbra is az ügyintézés személyes megjelenést nem igénylő formáit vegyék igénybe.

A hivatal bejáratánál textilmaszkot és kézfertőtlenítőt biztosítunk az ügyfelek részére.

További információkért figyeljék a www.csorog.hu oldalt, valamint Csörög Község Önkormányzatának facebook oldalát.

Csörög, 2021. március 31.

                                                                                       Kiskuti Petra s. k.

                                                                                                jegyző

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig