Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Híreink

Csörög Község Polgármesterének Tájékoztatója

Feltöltve:2019-08-26 13:24:07

A következőkről tájékoztatom a településünk polgárait!

Csörög település jelenleg regnáló polgármestere és képviselőtestülete szorosan szem előtt tartja az itt élők életkörülményeinek javítását.
Ebben az évben 17 éve, hogy a csörögi emberek maguk intézhetik dolgaikat, önálló önkormányzati döntéseket hozhatnak.  Ebben az önkormányzati ciklusban azt gondolom ebben nem volt hiány, hiszen olyan eredményeket sikerült elérni, amelyeket korábban nem. Az egyik legnagyobb eredménynek a Máltai Szeretetszolgálat megjelenését tartom a településen. Országgyűlési képviselőnk dr. Rétvári Bence EMMI államtitkár úr kezdeményezésére  bekerültünk a „Felzárkózó települések” fejlesztési programjába. Ennek jótékony hatásai hamarosan érezhetővé válnak az itt élők számára. Másfél éves munka, rendkívüli odafigyeléssel, körültekintően, az érintett szakfeladatok helyi felelőseivel (Védőnő, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Óvodavezető, Csörögi Tanoda, stb. ) folytatott stratégia megbeszélés eredményeként született meg a döntést megalapozó összegzés a Máltai Szeretetszolgálat szakembereinek irányításával szorosan együttműködve, mint a település vezetője tevékeny részese voltam. Az előkészítést siker koronázta melyet bizonyít a mellékelt Kormányhatározat.

A nehéz sorsú családok felemeléséhez ugyanakkor rengeteg munkára lesz szükség, és igazi változásokat akkor remélhetünk, ha erre nem úgy tekintünk, mint egy kívülről érkező karitatív szervezet magánügyére. A felzárkózó településeken induló program sikeréhez az kell, hogy az ott élő emberek értsék, és lehetőségeik szerint tevékenyen segítsék is a változásokat.

A Kormány 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozata

az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról

1. A Kormány

a) megallapitja, hogy az altala megtargyalt Uj Roma Strategia (2019–2030) cimű dokumentum (a tovabbiakban:

Strategia) intezkedesi tervek es intezkedesek kidolgozasanak alapjaul szolgalhat;

b) felhivja a miniszterelnoki biztos kinevezeseről szolo 3/2019. (IV. 18.) ME utasitassal kinevezett miniszterelnoki

biztost (a tovabbiakban: miniszterelnoki biztos) es a belugyminisztert, hogy a Strategia tervezetet egeszitsek

ki a 2021–2027-es europai unios tervezesi ciklus forrasfelhasznalasanak felteteleiről szolo elemekkel.

Felelős: miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

Határidő: a feltetelek ismertte válását követő 90. nap

2. A Kormany

a) egyetért azzal, hogy a Magyar Maltai Szeretetszolgalat a „Felzárkózó települések” programjában kijelölt 30 települes mellett Csörög, Monor es Nagybárkány települeseken fejlesztési programot inditson, valamint felhivja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnoki biztos egyuttműködésével es az érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon e három településnek a „Felzárkózó települesek” programjába történő bevonásáról a következő fejlesztési feladatok megvalósitasaval:

aa) Csörög településen közösségi ter kialakitasa, komplex szocialis szolgáltatások nyújtása, a kora gyermekkori szolgaltatasok kiszélesitése, valamint a gyermekjóleti alapellátások fejlesztése

                                                                                                                 Orbán Viktor s. k.,

                                                                                                                  miniszterelnök

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatjuk, hogy Csörög Község Önkormányzatát a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról szóló 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 40,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás illeti meg.

Reméljük, hogy a településen  már működő 16 térfigyelő kamera   bővítése visszafogó erőként fog hatni a Közösségi Együttélés Szabályainak megsértőire.

Eredményes pályázatokat adtunk be.

Tárgy: értesítés a(z) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 pályázatra vonatkozó döntésről és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról

 

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 számú pályázatukról a pénzügyminiszter 2019. július 08. napján támogató döntést hozott. A megítélt vissza nemtérítendő támogatás összege 32 000 000 Ft, azaz harminckettőmillió forint.

Önkormányzatunk a tervek megvalósításához 1600000 azaz egymillió hatszázezer Ft önrészt biztosít.

2020 szeptemberében az óvodánkban kialakított mini bölcsődébe várjuk a kisgyerekeket.

 

A Magyar  Falu programba eredményesen pályáztunk Orvosi eszközfejlesztésre a településen élők korszerűbb, jobb egészségügyi ellátása érdekében.

2 190 386 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Dr. Bonyhády Elemér háziorvosunk, települési képviselőnk javaslatára az alábbi eszközök beszerzésére pályáztunk.  Az eszközök beszerzése tárgyév szeptember hónapjában indul.

Eszközlista Háziorvosi ellátáshoz  /vegyes praxis/

transztelefonikus EKG

Defibrillátor,

boka-kar index meghatározását biztosító automatizált készülék,

Pulsoxymeter,

doppler

dermatoscop,

Kalibrált hangvilla (Riedel-Seiffer)

Holter EKG készülék -legalább 12 elvezetéses,

Microlab,

Kihasználva a Magyar Falu program további lehetőségeit óvodafelújításra, energetikai korszerűsítésre is pályáztunk bruttó 30 millió Ft összegben.

A pályázat keretében a nyílászárók tömítőgumijának cseréjére kerül sor, a fakeretük átfestésre kerül, a bejárati ajtók alsó részére LINDAB lemez fog kerülni, a terasz teljesen megújul, a napfénytől a gyerekeket árnyékolók fogják védeni az időjárás viszontagságaitól. A tornaszoba és a személyzeti helyiségekben klímaberendezés kerül, a tűzjelző érzékelőinek komplett cseréjére fog sor kerülni, a lámpatestek világítását korszerű LED-esekre cseréljük, a többször meghibásodott gázkazánokat újakra cseréljük, a 3 foglalkoztató feletti galéria-folyosó szalagfüggönyökkel lesz lezárva a hatékonyabb hőmérséklet megőrzése érdekében hogy a legfontosabbakat említsem

 

Az óvodaudvar felújítására és új kültéri játékok beszerzésére is sor kerül 5 millió Ft értékben

15 millió Ft értékben pályázunk közterület karbantartó gépekre

Támogatott pályázat esetében 221m hosszan prémium minőségű aszfaltos utat építhetünk a Szegedi utcában  a Béke tér és a Kolozsvári utca között. Ezen az úton csatlakozhatnak majd a környéken élők a meglévő aszfaltos utakhoz.

Várjuk a felszíni vízelvezetés pályázatunk eredményhirdetését. Nyertes pályázat esetén 2 KM HOSSZAN ÉPÜL vízelvezető árok a már meglévő rendszerhez csatlakozva.

A kapott információk birtokában idén ősszel a Gödöllői útra tervezett jelzőlámpás gyalogátkelőhely munkálatai is megkezdődnek.

1.2 km engedélyes tervvel rendelkezünk további útpályázatokhoz.

Egyéb, a település egészét érintően az alábbi intézkedések történtek:

Felmérésre került az egész településen a világítótestek pótlása. Ezen pótlások a közeljövőben 2 lépcsőben fognak megvalósulni. A felmérés és a helyszíni bejárás kapcsán 15-20 új világítótest kerül kihelyezésre.

 

A Kossuth utcában a közelmúltban a lakosság ingatlanainak védelmében az ősi gesztenyefák lombkoronáját kurtíttattuk meg a kivágás helyett.

A megnövekedett forgalom miatt a Csörögi út aszfaltozásának folytatását szorgalmazzuk  a Magyar Közútnál.  Ennek feltétele, hogy az útmenti vízelvezető árkokat meg kell tisztítani. Biztosítani kell a kitermelt föld elhelyezését ami kb. 1400 3m. Ezügyben felvettük a MÁV-val a kapcsolatot. Kérjük segítségüket a föld elhelyezésében.

A gyalogosok és az út mentén élők biztonsága érdekében a képviselő testület határozatának megfelelően a Duna utcában a Béke tér és a Székely Bertalan utca közötti szakaszon útszűkítőket építettünk. Ezek építését folytatjuk a jövőben is más utakon a testületi határozatnak megfelelően.

A tájékoztatóban foglaltak néhány hónap „termése”. A tervszerű, felelős testületi döntéseknek megfelelően településünk folyamatosan fejlődik. Tudjuk hosszú utat kell meg bejárni hogy a kívánt fejlettséget elérjük. Hitelesek legyünk a befektetőknek, cél és akarat legyen ide vállalkozást telepíteni itt élni. Azt ami egy önkormányzaton múlhatott ezt eddig megtettük.

 

Tisztelettel

Hegedűsné Kripák Ildikó

         polgármester

 

Csörög Község Önkormányzata

2135 Csörög

 

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...


Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig