Csörög község címere
Akadálymentesített változat

Híreink

Lakossági tájékoztató Csörög, útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák

Feltöltve:2017-09-08

Lakossági tájékoztató

Csörög, útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák

Munkálatok ismertetése

A beruházás során az érintett utcák 5 méter széles aszfaltburkolatot kapnak, az út mindkét oldalán süllyesztett szegély épül, mellette 0,5 méter széles tömörített padkával. A környező terepszintek pedig ehhez igazítva kerülnek kialakításra.
Az útszakaszok magassági és vízszintes vonalvezetésének kialakítása során a gazdaságosság mellett, a tervezési igényeknek való megfelelőséget, a terep adottságait, a kapubehajtók helyzetét, és a meglévő közművek elhelyezkedését is figyelembe vettük. A területre hulló csapadék a közterületen elszikkad, ehhez a meglévő szikkasztó árkok tisztítása és profilozása, valamint új szakaszok építése szükséges.
A részletes kiviteli tervek nyilvánosak, tartalmazzák az építés ideje alatti forgalomkorlátozások terveit is, ezek mind megtekinthetőek a polgármesteri hivatalban.

A beruházással érintett útszakaszok

Duna utca (Kisfaludy u. – Kossuth u. között)

Duna utca (körforgalom – Székely B. u. között)

Komáromi utca ( Kolozsvári u. – vasúti átjáró között)

Kisfaludy utca (Komáromi u. – Duna u. között)

Az érintett útszakaszok a munkálatok idejére szakaszosan a járműforgalom számára lezárásra kerülnek. Ez az új pályaszerkezet építése miatt elkerülhetetlen. A Vállalkozóval egyeztetve törekszünk a lezárt időszakok minimalizálására.

Továbbá a forgalom számára az építés ideje alatt ideiglenesen visszaadott útszakaszok minősége, egyenetlensége miatt esetenként nehezen lesz járható.  Kérjük szíves megértésüket.

A beruházással érintett útszakaszok

Duna utca (Kisfaludy u. – Kossuth u. között)

Duna utca (körforgalom – Székely B. u. között)

Komáromi utca ( Kolozsvári u. – vasúti átjáró között)

Kisfaludy utca (Komáromi u. – Duna u. között)

Az érintett útszakaszok a munkálatok idejére szakaszosan a járműforgalom számára lezárásra kerülnek. Ez az új pályaszerkezet építése miatt elkerülhetetlen. A Vállalkozóval egyeztetve törekszünk a lezárt időszakok minimalizálására.

Továbbá a forgalom számára az építés ideje alatt ideiglenesen visszaadott útszakaszok minősége, egyenetlensége miatt esetenként nehezen lesz járható.  Kérjük szíves megértésüket.

Vissza a hírlistához


További Híreink...

Figyelem! Hirdetmény!

A termőföldek hasznosításáról. Letöltés itt...


TÁJÉKOZTATÁS
A könyvtár június 6-tól a megszokott nyitva tartási időben várja az olvasókat.


Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tájékoztatója
Megjelent a GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázati felhívás a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram. A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. Bővebb információkat innen tudhatnak meg.


A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Kedves gyerekek!

Rostás Magdolna vagyok,szeretettel várok minden érdeklődő gyereket, akinek kedve van és szeretne táncot tanulni , március 31-én 17 órakor jöjjön a könyvtárba!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


                                      VÁLTOZÁS 2017                                     
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakótársaim!

  Polgármesterként az eltelt időszakban mindent megtettem azért , hogy településünkön olyan változásokat indítsak  el ami egyértelműen,  a fejlődés irányába mutat.   Ennek a kitartó, átgondolt tervezésnek köszönhetően településünkön  2017-ben olyan változások várhatóak, amely egyértelműen az itt élő közösség javát szolgálja. Nehéz az előrejutás egy olyan településen ahol az egy főre jutó adóerő képesség 4250Ft, önerő csekély mértékű, és minden fejlesztéshez 100 milliók  kellenek.  Itt minden hiányzik és hiányos. Nincs korszerű bevásárló központ, hivatal, vagy akár sportolásra alkalmas terület és még sorolhatnám. Több minden hiába is lenne ha az önkormányzatnak nincs pénze a fenntartásra. Ezért át kell gondolni minden fejlesztést a fenntarthatóság jegyében.  2016 decemberében az önkormányzat karácsonyfája alá olyan ajándék került kormánytámogatásként amelyből meg tudjuk valósítani a Kisfaludy utca ( Duna utca-Komáromi utca közötti szakasza), Duna utca (Béke tér – Székely Bertalan utca közötti szakasza, Kisfaludy utca- Kossuth utca közötti szakasza ) és a  Komáromi utca hiányzó aszfaltozási munkáit. Ez 1.3 km burkolt út megépítését jelenti. Igy már 3 km aszfaltos utunk lesz az idén. Megjegyzem a Komáromi utca 460 m-es szakaszának megépítése is polgármesterségem időszakára esett. Együtt eddig 2 km  új aszfaltos út megépítését jelenti. Támogatták VIS MAIOR pályázatunkat is. Ha minden a terv szerint megy, akkor ebben az évben nem lesz olyan utca ahol  útépítési, útkarban tartási munkálatok ne történjenek. Pályázatot nyújtottunk be további aszfaltos utak megépítésére a képviselő testület döntése alapján. Pályázunk a Szegedi utca ( Kolozsvári utca- Béke tér közötti szakaszának), az Arany János utca ( Béke tér- Komáromi utca közötti szakaszának ) a Kossuth utca ( Duna utca- Hársfa utca közötti szakaszának) , a Hársfa utca ( Kisfaludy utca - Kossuth utca közötti szakaszának) a Tölgy fa utca ( Kisfaludy utca- Kossuth utca közötti szakaszának ) aszfaltozási munkáira. Ez újabb 1.4 km út megépítést jelenti nyertes pályázat esetén. Az új utcákra terveket kellett készítettni, amelynek több millió Ft a költsége. Ezt is Önerőből biztosítottuk az idén. A képviselő testülettel már a kezdetektől útalapot hoztunk létre  a költségvetésbe építve. Ezen a költségvetési soron biztosítva az utakhoz szükséges pénzeket, önrészeket. Gondos gazdálkodással korábban is 10 millió Ft biztosítottunk útépítésre kb. 2 millió Ft útkarbantartásra, munkagép vásárlásra. Ebben a költségvetési évben sincs ez másként. Az útépítésre, útkarbantartásra fordított éves összeg többszöröse a gépjárműadóból befolyt és településünkön maradt  adónak.  Egyéb adókat nem emeltünk, útépítési hozzájárulást sem kellett fizetni. Köszönetet kell hogy mondjak azoknak a lakosoknak akik önkéntesen a maguk erejéből kátyúzták az előttük lévő gödröket, vagy az út  teljes hosszában karbantartást végeztek. Példaként említem a Kiscsörögi utca lakóit.  Szintén lakossági kezdeményezésből indult,  de sikerült kormánytámogatást szerezni a térfigyelő kamerák bővítéséhez. Így a kereten belül annyi kamera felszerelése fog megtörténni (3-6 kamera) míg az ki nem merül. Az idilli faluképhez hozzátartoznak a tiszta, virágos  porták. Az idén is 10 családnak ítéljük oda a kitüntető címet 10 ezer Ft-os pénzjutalom mellett.

Nagy lendülettel indítjuk a 2017-es évet. További fejlesztésekhez kapcsolódó  pályázatokat adtunk be, azok alakulásáról és más megvalósítás alatt álló tervekről a  későbbiekben adok tájékoztatást.

CSÖRÖG ÉPÜL, SZÉPÜL! Ebben a munkában továbbra is számítok a lakosság tevékeny együttműködésére.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...