Csörög község címere
Akadálymentesített változat
Híreink

M E G H Í V Ó

Feltöltve:2019-02-07 00:00:00

Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága  2019. február 13-án, (szerdán) 17. órai kezdettel ülést tart, amelyre meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár. 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

 NYÍLT ülés:

1.    Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba  vételéről
 Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke

2.     Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
     Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető

3.     Rendeletalkotás a köztisztviselők illetményalapjáról
 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

4.     Rendeletalkotás az Önkormányzat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
 elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3/2017 (IV.22.) önkormányzati rendelet 
 módosításáról
     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

5.     Rendeletalkotás a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.)  
 önkormányzati rendelet módosításáról
     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

6.     Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
     közszolgáltatásról       
     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

7.     Döntés a 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozásának módjáról és időpontjáról
     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

8.     Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról
     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

9.     Együttműködési megállapodás az óvodai szociális segítő tevékenység működéséről
     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

10.    Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala  
  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

11.    A polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapítása 
      Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

12.    A Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

13.    Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
  megállapodás elfogadása
  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

14.    A Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló 76/2018. (XI.28.) Kt. határozat módosítása
       Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
    
15.  PÜB 2019.évi munkatervének elfogadása
        Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 

Csörög, 2019. február 5.                                             


                      Dr. Bonyhády Elemér sk.
                          Pénzügyi Bizottság elnöke
 

Vissza a hírlistához


További Híreink...

 

A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...