Veszélyhelyzeti tájékoztatók

Polgármesteri tájékoztató

Tiszta, virágos porták                                         (feltöltve:2019.08.30)

Immár 5. éve adjuk át ismételten a Tiszta, virágos porta díjakat. Eddig 40 tulajdonos vehette át az oklevelet,  az ingatlanra kihelyezendő TISZTA, VIRÁGOS PORTA táblát és mellé 10 ezer Ft-ot készpénzben a képviselő testület  határozata szerint. A díjakat a településen működő Idősek Tanács tagjai ítélik oda. 

Ebben az évben szeptember 9-én du. 17.00 órakor lesz a jutalmak átadása a könyvtár helyiségében. ( Csörög, Arany János u. 53. )

Nagyon szép, gondozott portákat is találunk községünkben. Sajnos több esetben a külvilágtól eltakarva, sokszor hiányoznak a friss színes virágok. Ezért jövőben a képviselő testület megfontolja  az Idősek Tanácsa  javaslatát, hogy ezekben az esetekben is adjunk át díjakat pl.: Tiszta , udvar rendes ház felirattal.

Amennyiben a fenti esetre vonatkozóan van javaslat szívesen vesszük.

Köszönettel

Hegedűsné Kripák Ildikó

         polgármester


A következőkről tájékoztatom a településünk polgárait!                             (feltöltve:2019.08.26)

Csörög település jelenleg regnáló polgármestere és képviselőtestülete szorosan szem előtt tartja az itt élők életkörülményeinek javítását.
Ebben az évben 17 éve, hogy a csörögi emberek maguk intézhetik dolgaikat, önálló önkormányzati döntéseket hozhatnak.  Ebben az önkormányzati ciklusban azt gondolom ebben nem volt hiány, hiszen olyan eredményeket sikerült elérni, amelyeket korábban nem. Az egyik legnagyobb eredménynek a Máltai Szeretetszolgálat megjelenését tartom a településen. Országgyűlési képviselőnk dr. Rétvári Bence EMMI államtitkár úr kezdeményezésére  bekerültünk a „Felzárkózó települések” fejlesztési programjába. Ennek jótékony hatásai hamarosan érezhetővé válnak az itt élők számára. Másfél éves munka, rendkívüli odafigyeléssel, körültekintően, az érintett szakfeladatok helyi felelőseivel (Védőnő, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Óvodavezető, Csörögi Tanoda, stb. ) folytatott stratégia megbeszélés eredményeként született meg a döntést megalapozó összegzés a Máltai Szeretetszolgálat szakembereinek irányításával szorosan együttműködve, mint a település vezetője tevékeny részese voltam. Az előkészítést siker koronázta melyet bizonyít a mellékelt Kormányhatározat.

A nehéz sorsú családok felemeléséhez ugyanakkor rengeteg munkára lesz szükség, és igazi változásokat akkor remélhetünk, ha erre nem úgy tekintünk, mint egy kívülről érkező karitatív szervezet magánügyére. A felzárkózó településeken induló program sikeréhez az kell, hogy az ott élő emberek értsék, és lehetőségeik szerint tevékenyen segítsék is a változásokat.

A Kormány 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozata

az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról

1. A Kormány

a) megallapitja, hogy az altala megtargyalt Uj Roma Strategia (2019–2030) cimű dokumentum (a tovabbiakban:

Strategia) intezkedesi tervek es intezkedesek kidolgozasanak alapjaul szolgalhat;

b) felhivja a miniszterelnoki biztos kinevezeseről szolo 3/2019. (IV. 18.) ME utasitassal kinevezett miniszterelnoki

biztost (a tovabbiakban: miniszterelnoki biztos) es a belugyminisztert, hogy a Strategia tervezetet egeszitsek

ki a 2021–2027-es europai unios tervezesi ciklus forrasfelhasznalasanak felteteleiről szolo elemekkel.

Felelős: miniszterelnöki biztos

belügyminiszter

Határidő: a feltetelek ismertte válását követő 90. nap

2. A Kormany

a) egyetért azzal, hogy a Magyar Maltai Szeretetszolgalat a „Felzárkózó települések” programjában kijelölt 30 települes mellett Csörög, Monor es Nagybárkány települeseken fejlesztési programot inditson, valamint felhivja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnoki biztos egyuttműködésével es az érintett miniszterek bevonásával gondoskodjon e három településnek a „Felzárkózó települesek” programjába történő bevonásáról a következő fejlesztési feladatok megvalósitasaval:

aa) Csörög településen közösségi ter kialakitasa, komplex szocialis szolgáltatások nyújtása, a kora gyermekkori szolgaltatasok kiszélesitése, valamint a gyermekjóleti alapellátások fejlesztése

                                                                                                                 Orbán Viktor s. k.,

                                                                                                                  miniszterelnök

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatjuk, hogy Csörög Község Önkormányzatát a gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések és további települések közbiztonsági kamerarendszerének támogatásáról szóló 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 40,0 millió forint vissza nem térítendő támogatás illeti meg.

Reméljük, hogy a településen  már működő 16 térfigyelő kamera   bővítése visszafogó erőként fog hatni a Közösségi Együttélés Szabályainak megsértőire.

Eredményes pályázatokat adtunk be.

Tárgy: értesítés a(z) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 pályázatra vonatkozó döntésről és a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról

 

Tisztelt Pályázó!

Tájékoztatjuk, hogy a(z) PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/45 számú pályázatukról a pénzügyminiszter 2019. július 08. napján támogató döntést hozott. A megítélt vissza nemtérítendő támogatás összege 32 000 000 Ft, azaz harminckettőmillió forint.

Önkormányzatunk a tervek megvalósításához 1600000 azaz egymillió hatszázezer Ft önrészt biztosít.

2020 szeptemberében az óvodánkban kialakított mini bölcsődébe várjuk a kisgyerekeket.

 

A Magyar  Falu programba eredményesen pályáztunk Orvosi eszközfejlesztésre a településen élők korszerűbb, jobb egészségügyi ellátása érdekében.

2 190 386 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk. Dr. Bonyhády Elemér háziorvosunk, települési képviselőnk javaslatára az alábbi eszközök beszerzésére pályáztunk.  Az eszközök beszerzése tárgyév szeptember hónapjában indul.

Eszközlista Háziorvosi ellátáshoz  /vegyes praxis/

transztelefonikus EKG

Defibrillátor,

boka-kar index meghatározását biztosító automatizált készülék,

Pulsoxymeter,

doppler

dermatoscop,

Kalibrált hangvilla (Riedel-Seiffer)

Holter EKG készülék -legalább 12 elvezetéses,

Microlab,

Kihasználva a Magyar Falu program további lehetőségeit óvodafelújításra, energetikai korszerűsítésre is pályáztunk bruttó 30 millió Ft összegben.

A pályázat keretében a nyílászárók tömítőgumijának cseréjére kerül sor, a fakeretük átfestésre kerül, a bejárati ajtók alsó részére LINDAB lemez fog kerülni, a terasz teljesen megújul, a napfénytől a gyerekeket árnyékolók fogják védeni az időjárás viszontagságaitól. A tornaszoba és a személyzeti helyiségekben klímaberendezés kerül, a tűzjelző érzékelőinek komplett cseréjére fog sor kerülni, a lámpatestek világítását korszerű LED-esekre cseréljük, a többször meghibásodott gázkazánokat újakra cseréljük, a 3 foglalkoztató feletti galéria-folyosó szalagfüggönyökkel lesz lezárva a hatékonyabb hőmérséklet megőrzése érdekében hogy a legfontosabbakat említsem

 

Az óvodaudvar felújítására és új kültéri játékok beszerzésére is sor kerül 5 millió Ft értékben

15 millió Ft értékben pályázunk közterület karbantartó gépekre

Támogatott pályázat esetében 221m hosszan prémium minőségű aszfaltos utat építhetünk a Szegedi utcában  a Béke tér és a Kolozsvári utca között. Ezen az úton csatlakozhatnak majd a környéken élők a meglévő aszfaltos utakhoz.

Várjuk a felszíni vízelvezetés pályázatunk eredményhirdetését. Nyertes pályázat esetén 2 KM HOSSZAN ÉPÜL vízelvezető árok a már meglévő rendszerhez csatlakozva.

A kapott információk birtokában idén ősszel a Gödöllői útra tervezett jelzőlámpás gyalogátkelőhely munkálatai is megkezdődnek.

1.2 km engedélyes tervvel rendelkezünk további útpályázatokhoz.

Egyéb, a település egészét érintően az alábbi intézkedések történtek:

Felmérésre került az egész településen a világítótestek pótlása. Ezen pótlások a közeljövőben 2 lépcsőben fognak megvalósulni. A felmérés és a helyszíni bejárás kapcsán 15-20 új világítótest kerül kihelyezésre.

 

A Kossuth utcában a közelmúltban a lakosság ingatlanainak védelmében az ősi gesztenyefák lombkoronáját kurtíttattuk meg a kivágás helyett.

A megnövekedett forgalom miatt a Csörögi út aszfaltozásának folytatását szorgalmazzuk  a Magyar Közútnál.  Ennek feltétele, hogy az útmenti vízelvezető árkokat meg kell tisztítani. Biztosítani kell a kitermelt föld elhelyezését ami kb. 1400 3m. Ezügyben felvettük a MÁV-val a kapcsolatot. Kérjük segítségüket a föld elhelyezésében.

A gyalogosok és az út mentén élők biztonsága érdekében a képviselő testület határozatának megfelelően a Duna utcában a Béke tér és a Székely Bertalan utca közötti szakaszon útszűkítőket építettünk. Ezek építését folytatjuk a jövőben is más utakon a testületi határozatnak megfelelően.

A tájékoztatóban foglaltak néhány hónap „termése”. A tervszerű, felelős testületi döntéseknek megfelelően településünk folyamatosan fejlődik. Tudjuk hosszú utat kell meg bejárni hogy a kívánt fejlettséget elérjük. Hitelesek legyünk a befektetőknek, cél és akarat legyen ide vállalkozást telepíteni itt élni. Azt ami egy önkormányzaton múlhatott ezt eddig megtettük.

 

Tisztelettel

Hegedűsné Kripák Ildikó

         polgármester

 

Csörög Község Önkormányzata

2135 Csörög


Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy az Inviteles oszlopok állapotára való tekintettel Önkormányzatunk felszólítására a tulajdonosok megkezdték a cserét illetve karbantartást. Kértük az illetékeseket minden, a településen fellelhető oszlop átvizsgálására a Csörögi úton is.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester


Új köntösben a Csörögi megállóhely!

Hosszas egyeztetések után településünk lakói kulturált körülmények között utazhatnak és várhatják a vonatot immár egy hónapja. Dr Homolya Róbert elnök - vezérigazgatónak írt levelemet követően a kijelölt területi igazgatók intézkedésének köszönhetően sorra szépültek meg az elavult tárgyak a megállóban. A váróhelyiség lebontását követően soha ilyen körülmények nem voltak. A felújítási munkák még nem fejeződtek be, de már körvonalazódik és jól látható az az elképzelés milyenné szeretnénk formálni településünk előszobáját a vasúti megállót. Egy térfigyelő kamerán keresztül figyelhetjük a megállóban történteket, de további kamerák kihelyezését kértük a MÁV-tól. Meglepetés „ajándékot” is kaptunk. Egy utasváró is kialakításra került a területen, habár ennek elkészítését csak a távoli jövőre ígérték. Önkormányzatunk rendszeresen takarítja az utasperont és környékét. Egyre kevesebb az a szemét amit nem a kihelyezett szemetesekbe sikerül elhelyezni. Azt gondolom valamennyiünk érdeke hogy tiszta , virágos településen éljen és ennek kialakítása, megőrzése a lakosság feladat is  nemcsak az önkormányzaté. Örülök, hogy ez  a környezet kialakult a megállóban. A teljes felújítást követően örömmel adjuk át az utazóknak a területet.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester


Játszótér felújítás

Az Egészségház melletti játszótér felújítás alatt áll. Kérjük ne használják.! A munkálatokat követően értesíteni fogjuk az érintetteket.


Forgalmi rend változás

 A Béke térhez csatlakozó Arany j utcánál, a Szegedi utcánál, a Zöldfasor utcánál kötelező haladási irány táblák kerültek kihelyezésre. A következőkben folytatjuk a kihelyezést. A Tölgyfa utcánál kicseréltük a kitört tükröt.


A Polgármesteri Hivatalnál a Vörösmarty utca jobb oldalán megállni tilos 30 m tábla került  kihelyezésre . Egyben megszüntetésre került az behajtani tilos, illetve egyirányú utca táblák. A változásra annak az áldatlan állapotnak a felszámolása miatt került sor mikor  a mindenhol parkoló autók az utcából területet foglaltak és megakadályozták a hivatalos  és az utcai lakóinak gépjárműforgalmát. Egyben könnyebben megközelíthető lett a hivatal a gépjárművel közlekedők számára.


Karbantartási, felújítási munkálatok a MÁV megállóban

Önkormányzatunk kezdeményezésére a MÁV területén és a megállóban karbantartási és felújítási munkálatok kezdődtek. Ennek köszönhetően néhány hét múlva egy kulturált, tiszta közeg várja az utazókat, vonatra várakozókat. Kérjük az eddig elvégzett munka megóvását. A szemét  tárolóban történő elhelyezését.  Várjuk a bejelentést a közterület rongálókról.


Csörögi állomás is lesz a júniusi veterán autós túrán

A Dunakanyar Oldtimer Egyesület 2019.06.22-én veterán autós túrát rendez, melynek egyik állomása Csörög település. Ezen a napon délelőtt 10.00 és 11.30 között folyamatosan, 8-12 járműként érkezik a Béke térre a közel 70 veterán autóból álló mezőny. Itt leparkolnak, és a résztvevők egy ügyességi feladatot hajtanak végre a téren, majd tovább mennek a számukra előre megadott útvonalon. A túra célja és a díjkiosztó Sződligeten, a Duna parton lesz. Ide kb. 15.30 és 17.00 között érkeznek a versenyzők. Ekkor egyszerre az összes jármű megtekinthető lesz.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

További információk: www.dunakanyar-oldtimer.hu

 

Új köntösben a Béke téri buszmegálló

2007 óta erősen megrongálódott a Béke téren elhelyezett buszmegálló. A faépítményt Dian József vállalkozótól kapta önkormányzatunk a régi, megrongált téglaház helyére.  Nagyon örültem ennek a változásnak , hiszen több mint 300 ezer Ft-ba került megálló dísze lett a térnek. Először a mellé helyezett fa szeméttatót majd a fapadot, végül az egész építményt rongálták meg . A sok vihart megélt épület  a napokban teljesebb körű helyreállításon esik át. Az oldalfalak, pillérek kerültek cserére, megerősítettük a tartóoszlopokat  a tetőzet is új „ruhát” kapott. Bízunk benne a várakozó utasok biztonsággal állhatnak alá és védhetik magukat az időjárás viszontagságai ellen. A továbbiakban 1 térfigyelő kamera tartja szemét a területen.


Játszani is engedd

A biztonsági felmérést követően az  Egészségház melletti játszótéren is megkezdődtek a tavaszi felújítások.

-  Faeszközök csiszolása, festése

- játszófelület biztosítása

- játszóhomok csere

- homokozó letakarása

- a homokozó feletti tetőzet cseréje

- padok kihelyezése

- Játékok alatti talaj cseréje

A munkákat folyamatosan végezzük. Pamuk Etelka községünk lakója támogatásával kerülnek lefestésre a játékok. Szeretnénk ha a gyerekek legalább egy helyen rendezett, biztonságos körülmények között játszhatnának. Jelezzük a lakosság felé amikor birtokba lehet venni a teret.


Kedves Szülők!

Csörög Község Önkormányzata osztozik gyermekvállalásuk örömeiben!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Csörögi újszülött gyermekeket támogatja az Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermek megszületését követően 10.000.-Ft takarékbetétkönyvben való elhelyezésével. A betétkönyv a gyermek nevére kerül kiállításra, amennyiben az újszülött gyermek Csörög településen születése napjától kezdődően bejelentett lakóhellyel rendelkezik és akinek legalább az egyik szülője /törvényes képviselője a gyermek megszületése előtt 1 évvel már Csörög község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezett és jelenleg is életvitelszerűen Csörög településen lakik.

Kérjük a gyermek megszületését követően mielőbb keresse fel az Önkormányzatot a támogatás igénybevétele ügyében.
A jogosultság megállapításához az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
-gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
-a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványa és lakcímkártyája
-amennyiben a jogosultság megállapítható a betétkönyv megnyitásához a szülő/törvényes képviselő adókártyája.


Fakivágás itt is ott is

Az utóbbi hónapokba az ELMŰ, a Katasztrófavédelem, a Magyar Közút munkatársai önkormányzatunk kérésére rendületlenül dolgoztak a településen. Az felsorolt cégekkel való jó kapcsolat eredményeképpen megszabadultunk a kellemetlen, balestveszélyes fáktól, lombkoronától. A leghosszabb időtartamban a Csörögi úton végzett fairtás tartott. Ennek köszönhetően a továbbiakban ezen az útvonalon közlekedők jól belátható úton közlekedhetnek és gépjárművük sem sérül a kilógó ágaktól. Kérünk mindenkit, engedély nélkül fás szárú növényt közterületre ne ültessen hasonló kellemetlenségek elkerülése végett.  Kérjük idejében gondoskodjon a túlburjánzott növényzet írtásáról.  A jelzett cégek munkatársainak köszönjük áldozatos,  szakszerű munkáját a településünk lakóinak a türelmet.


Közmunkaprogram

Több alaklommal érkezik bejelentés hivatalunkba, hogy elsősorban községünk alsó utcáiban felszaporodnak a dologtalan csoportosulások. A településen önkormányzatunk és a Gödi központú  Vízgazdálkodási Társulat is alkalmaz közmunkásokat.  Az önkormányzatunknál alkalmazott közmunkásoknak köszönhetően épül, szépül a falu, közterületeinket is ők tartják rendben.  Feladatellátásuk rendszeresen ellenőrzött. Az álldogáló, láthatóan értelmes tevékenységet nem végző emberek Csörög község közigazgatási területén NEM ÖNKORMÁNYZATUNK közmunkásai. Az Ő munkájukat sem ki nem adjuk , sem nem ellenőrizzük. Feladatellátási területük nem esik egybe az önkormányzatnál alkalmazott munkásokéval.  Ezért ha ilyet látnak a Vízgazdálkodási Társulat felé  tegyék meg  észrevételeiket.

Köszönjük


Hírek az útszélről

Önkormányzatunk a Komáromi és a Kisfaludy utcában az út szélére jelzőoszlopokat helyezett el a közlekedők megvédése érdekében. Ezek az őrszemek vigyázzák az autóst, hogy ne hajtson az árokba pl, télen amikor a hóeltakarítás miatt felhalmozódik a hókupac eltakarva az útszéli szikkasztó árkokat. Tapasztaljuk, hogy napról- napra fogynak ezek a jószolgálatot tevő jelzőoszlopok az út szélekről. Na nem az autósok ( A legtöbb esetben nem) törik ki, hanem vandál tinédzserek akarattal rugdossák ki őket, mit sem törődve a következményekkel. Nemcsak a jelzőoszlopok vannak a rongálók útjában, hanem a kihelyezett közlekedési tükrök. Sorra törik ki őket.

Kérem a lakosságot jelezze önkormányzatunknak a rongálást.

Köszönjük


Patika Csörögben

Bizonyára sajnálattal tapasztalták a helyi gyógyszertárba járók, hogy múlt év decemberében bezárt a patika. A bérlőnek nem érte meg fenntartani a fiók gyógyszertárat, mert a patika forgalma annyira minimális volt hogy a fenntartásra is alig futotta. Tetézte a költség növekedést az új rendszer a FELHŐ Patika mely   olyan mértékű beruházással járt,  hogy nem futotta abból a keretből amit a helyi bevétel hozott.

Sajnos mi Csörögiek ebben az esetben sem tudjuk megtartani azt ami van, ha nincs akkor meg siránkozunk. A településről igen csekély létszám vette igénybe a helyi szolgáltatást. A bevételből nem lehetett a kínálatot bővíteni. Így bezárult a kör  az igénylők hátrányára.

Újabb 6 gyógyszertárat kerestem meg azzal a lehetőséggel, hogy fiókgyógyszertár működésére készen állnak a feltételek. Várjuk a válaszokat a megkeresésre. Az eredményről tájékoztatást adunk a későbbiekben.


Hírek a vasútról

A mellékelt térkép szerinti terület a MÁV tulajdonában van. Az Ő feladatuk ezen terület rendben tartása, a peron takarítása télen hó eltakarítás, sózás stb. Polgármesterként folyamatos levelezésben vagyok a MÁV területileg illetékes vezetőivel egy emberi utazási körülmény megteremtése érdekében. Sajnos csak kisebb lépésekben tudunk haladni, mert mindig van magyarázat arra mit miért nem csinálnak meg. A napokban a MÁV vezérigazgatójának címzett levelem tartalmára várom a választ a terület rendben tartása, egyáltalán megközelítése érdekben. Azt gondolom sokat segítene ha a lakosság feléjük mint tulajdonos felé is intézné észrevételeit, panaszait. Az utazók a rongálók felé felszólítással élnének. Sokat segítene  ha mi csörögiek is betartanánk a kulturált közlekedési körülmények fenntartását úgy a vonaton mint a megállóhelyen.


Felszíni csapadékvíz elvezetés

2019 január 23-án benyújtásra került a felszíni csapadékvíz elvezetésének II. üteméhez készített pályázatunk. A pályázat benyújtásának feltétele az engedélyes tervek elkészítése volt melynek önkormányzatunk eleget tett. Várjuk az eredményhirdetést. Amennyiben támogatásra találunk abban az esetben a közel 2000 méter hosszan a Kisfaludy utca Zöldfasor -  Komáromi utca közötti szakasza, a Komáromi utca, Kolozsvári utca és a Szegedi utca kerül csatlakoztatásra a meglévő rendszerhez.


Gyalogátkelés biztonsággal

Jelzőlámpás gyalogátkelőhely, járda és buszöböl  épülhet meg a közeljövőben a Gödöllői úton, a  vasúti megállóval szemben. A tárgylások még 2017 novemberében megkezdődtek az utazók közlekedésbiztonságát szem előtt tartva Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester kezdeményezésére az Önkormányzat a Magyar Közút, a MÁV és a Fejlesztési Minisztérium részvételével. A megállapodásnak megfelelően önkormányzatunk közel 2 millió Ft-ért engedélyes tervet készítetett az építmény megvalósítása érdekében . A tervezett kb. 23 milli Ft-os kivitelezési költséget a Magyar Közút betervezte idei költségvetésébe. Mostantól  a projektet  támogató minisztériumtól függ hogy mikor válhat valósággá  a biztonságos átkelés a csörögi utazóknak.


Harcban a MÁV-val

Számos levél, személyes találkozást követően sem rendeződött tartósan a csörögi vasúti megállóhely környezetének rendezése. Tekintettel arra, hogy igen nagy MÁV tulajdonú területről van szó gyakoribb jelenlétre lenne szükség a takarítást illetően. Fa, bokorirtás fűnyírás hulladék összeszedése, télen a peron takarítása, egyáltalán megközelítés lehetővé tevése a megállónak. Legutóbb a vezérigazgatónak irt levél eredményeként március 6 -án a területtulajdonosok az önkormányzat képviselőivel bejárást tartanak. Reméljük a kért területeken

1./ gazmentesítés, bokorirtás, szemét összeszedetése

2./ A felvezető út kátyútlanítása, a belógó bokrok. fák ágainak levágása

3./ A kint lévő fémtárgyak festése ( átkelő, kandaláber)

4./ Legalább 2 db esőbeálló biztosítása a peronon

5./ A vasút területén található szolgálati lakás végleges bontása az építési anyag elszállítása

a bejárást  követően változás fog történni az utazás feltételeinek és a MÁV terület rendezése érdekében. A tárgyalásokat nagyban segítené ha az utazók is nagyobb figyelemmel lennének az ott elhelyezett értékekre és megbecsülnék a köztulajdont sőt másokat is erre bíztatnának.

 Kapcsolat

  • 2135 Csörög, Akácfa utca 30.
  • hivatal@csorog.hu
  • (27) 592-005, (27) 388-173
    Fax: (27) 592-006

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13-17 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 9-15.30 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9-12 óráig