Csörög község címere
Akadálymentesített változat


Polgármesteri tájékoztató

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy az Inviteles oszlopok állapotára való tekintettel Önkormányzatunk felszólítására a tulajdonosok megkezdték a cserét illetve karbantartást. Kértük az illetékeseket minden, a településen fellelhető oszlop átvizsgálására a Csörögi úton is.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester


Új köntösben a Csörögi megállóhely!

Hosszas egyeztetések után településünk lakói kulturált körülmények között utazhatnak és várhatják a vonatot immár egy hónapja. Dr Homolya Róbert elnök - vezérigazgatónak írt levelemet követően a kijelölt területi igazgatók intézkedésének köszönhetően sorra szépültek meg az elavult tárgyak a megállóban. A váróhelyiség lebontását követően soha ilyen körülmények nem voltak. A felújítási munkák még nem fejeződtek be, de már körvonalazódik és jól látható az az elképzelés milyenné szeretnénk formálni településünk előszobáját a vasúti megállót. Egy térfigyelő kamerán keresztül figyelhetjük a megállóban történteket, de további kamerák kihelyezését kértük a MÁV-tól. Meglepetés „ajándékot” is kaptunk. Egy utasváró is kialakításra került a területen, habár ennek elkészítését csak a távoli jövőre ígérték. Önkormányzatunk rendszeresen takarítja az utasperont és környékét. Egyre kevesebb az a szemét amit nem a kihelyezett szemetesekbe sikerül elhelyezni. Azt gondolom valamennyiünk érdeke hogy tiszta , virágos településen éljen és ennek kialakítása, megőrzése a lakosság feladat is  nemcsak az önkormányzaté. Örülök, hogy ez  a környezet kialakult a megállóban. A teljes felújítást követően örömmel adjuk át az utazóknak a területet.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester


Játszótér felújítás

Az Egészségház melletti játszótér felújítás alatt áll. Kérjük ne használják.! A munkálatokat követően értesíteni fogjuk az érintetteket.


Forgalmi rend változás

 A Béke térhez csatlakozó Arany j utcánál, a Szegedi utcánál, a Zöldfasor utcánál kötelező haladási irány táblák kerültek kihelyezésre. A következőkben folytatjuk a kihelyezést. A Tölgyfa utcánál kicseréltük a kitört tükröt.


A Polgármesteri Hivatalnál a Vörösmarty utca jobb oldalán megállni tilos 30 m tábla került  kihelyezésre . Egyben megszüntetésre került az behajtani tilos, illetve egyirányú utca táblák. A változásra annak az áldatlan állapotnak a felszámolása miatt került sor mikor  a mindenhol parkoló autók az utcából területet foglaltak és megakadályozták a hivatalos  és az utcai lakóinak gépjárműforgalmát. Egyben könnyebben megközelíthető lett a hivatal a gépjárművel közlekedők számára.


Karbantartási, felújítási munkálatok a MÁV megállóban

Önkormányzatunk kezdeményezésére a MÁV területén és a megállóban karbantartási és felújítási munkálatok kezdődtek. Ennek köszönhetően néhány hét múlva egy kulturált, tiszta közeg várja az utazókat, vonatra várakozókat. Kérjük az eddig elvégzett munka megóvását. A szemét  tárolóban történő elhelyezését.  Várjuk a bejelentést a közterület rongálókról.


Csörögi állomás is lesz a júniusi veterán autós túrán

A Dunakanyar Oldtimer Egyesület 2019.06.22-én veterán autós túrát rendez, melynek egyik állomása Csörög település. Ezen a napon délelőtt 10.00 és 11.30 között folyamatosan, 8-12 járműként érkezik a Béke térre a közel 70 veterán autóból álló mezőny. Itt leparkolnak, és a résztvevők egy ügyességi feladatot hajtanak végre a téren, majd tovább mennek a számukra előre megadott útvonalon. A túra célja és a díjkiosztó Sződligeten, a Duna parton lesz. Ide kb. 15.30 és 17.00 között érkeznek a versenyzők. Ekkor egyszerre az összes jármű megtekinthető lesz.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

További információk: www.dunakanyar-oldtimer.hu

 

Új köntösben a Béke téri buszmegálló

2007 óta erősen megrongálódott a Béke téren elhelyezett buszmegálló. A faépítményt Dian József vállalkozótól kapta önkormányzatunk a régi, megrongált téglaház helyére.  Nagyon örültem ennek a változásnak , hiszen több mint 300 ezer Ft-ba került megálló dísze lett a térnek. Először a mellé helyezett fa szeméttatót majd a fapadot, végül az egész építményt rongálták meg . A sok vihart megélt épület  a napokban teljesebb körű helyreállításon esik át. Az oldalfalak, pillérek kerültek cserére, megerősítettük a tartóoszlopokat  a tetőzet is új „ruhát” kapott. Bízunk benne a várakozó utasok biztonsággal állhatnak alá és védhetik magukat az időjárás viszontagságai ellen. A továbbiakban 1 térfigyelő kamera tartja szemét a területen.


Játszani is engedd

A biztonsági felmérést követően az  Egészségház melletti játszótéren is megkezdődtek a tavaszi felújítások.

-  Faeszközök csiszolása, festése

- játszófelület biztosítása

- játszóhomok csere

- homokozó letakarása

- a homokozó feletti tetőzet cseréje

- padok kihelyezése

- Játékok alatti talaj cseréje

A munkákat folyamatosan végezzük. Pamuk Etelka községünk lakója támogatásával kerülnek lefestésre a játékok. Szeretnénk ha a gyerekek legalább egy helyen rendezett, biztonságos körülmények között játszhatnának. Jelezzük a lakosság felé amikor birtokba lehet venni a teret.


Kedves Szülők!

Csörög Község Önkormányzata osztozik gyermekvállalásuk örömeiben!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Csörögi újszülött gyermekeket támogatja az Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermek megszületését követően 10.000.-Ft takarékbetétkönyvben való elhelyezésével. A betétkönyv a gyermek nevére kerül kiállításra, amennyiben az újszülött gyermek Csörög településen születése napjától kezdődően bejelentett lakóhellyel rendelkezik és akinek legalább az egyik szülője /törvényes képviselője a gyermek megszületése előtt 1 évvel már Csörög község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezett és jelenleg is életvitelszerűen Csörög településen lakik.

Kérjük a gyermek megszületését követően mielőbb keresse fel az Önkormányzatot a támogatás igénybevétele ügyében.
A jogosultság megállapításához az alábbi okmányok bemutatása szükséges:
-gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
-a szülő/törvényes képviselő személyi igazolványa és lakcímkártyája
-amennyiben a jogosultság megállapítható a betétkönyv megnyitásához a szülő/törvényes képviselő adókártyája.


Fakivágás itt is ott is

Az utóbbi hónapokba az ELMŰ, a Katasztrófavédelem, a Magyar Közút munkatársai önkormányzatunk kérésére rendületlenül dolgoztak a településen. Az felsorolt cégekkel való jó kapcsolat eredményeképpen megszabadultunk a kellemetlen, balestveszélyes fáktól, lombkoronától. A leghosszabb időtartamban a Csörögi úton végzett fairtás tartott. Ennek köszönhetően a továbbiakban ezen az útvonalon közlekedők jól belátható úton közlekedhetnek és gépjárművük sem sérül a kilógó ágaktól. Kérünk mindenkit, engedély nélkül fás szárú növényt közterületre ne ültessen hasonló kellemetlenségek elkerülése végett.  Kérjük idejében gondoskodjon a túlburjánzott növényzet írtásáról.  A jelzett cégek munkatársainak köszönjük áldozatos,  szakszerű munkáját a településünk lakóinak a türelmet.


Közmunkaprogram

Több alaklommal érkezik bejelentés hivatalunkba, hogy elsősorban községünk alsó utcáiban felszaporodnak a dologtalan csoportosulások. A településen önkormányzatunk és a Gödi központú  Vízgazdálkodási Társulat is alkalmaz közmunkásokat.  Az önkormányzatunknál alkalmazott közmunkásoknak köszönhetően épül, szépül a falu, közterületeinket is ők tartják rendben.  Feladatellátásuk rendszeresen ellenőrzött. Az álldogáló, láthatóan értelmes tevékenységet nem végző emberek Csörög község közigazgatási területén NEM ÖNKORMÁNYZATUNK közmunkásai. Az Ő munkájukat sem ki nem adjuk , sem nem ellenőrizzük. Feladatellátási területük nem esik egybe az önkormányzatnál alkalmazott munkásokéval.  Ezért ha ilyet látnak a Vízgazdálkodási Társulat felé  tegyék meg  észrevételeiket.

Köszönjük


Hírek az útszélről

Önkormányzatunk a Komáromi és a Kisfaludy utcában az út szélére jelzőoszlopokat helyezett el a közlekedők megvédése érdekében. Ezek az őrszemek vigyázzák az autóst, hogy ne hajtson az árokba pl, télen amikor a hóeltakarítás miatt felhalmozódik a hókupac eltakarva az útszéli szikkasztó árkokat. Tapasztaljuk, hogy napról- napra fogynak ezek a jószolgálatot tevő jelzőoszlopok az út szélekről. Na nem az autósok ( A legtöbb esetben nem) törik ki, hanem vandál tinédzserek akarattal rugdossák ki őket, mit sem törődve a következményekkel. Nemcsak a jelzőoszlopok vannak a rongálók útjában, hanem a kihelyezett közlekedési tükrök. Sorra törik ki őket.

Kérem a lakosságot jelezze önkormányzatunknak a rongálást.

Köszönjük


Patika Csörögben

Bizonyára sajnálattal tapasztalták a helyi gyógyszertárba járók, hogy múlt év decemberében bezárt a patika. A bérlőnek nem érte meg fenntartani a fiók gyógyszertárat, mert a patika forgalma annyira minimális volt hogy a fenntartásra is alig futotta. Tetézte a költség növekedést az új rendszer a FELHŐ Patika mely   olyan mértékű beruházással járt,  hogy nem futotta abból a keretből amit a helyi bevétel hozott.

Sajnos mi Csörögiek ebben az esetben sem tudjuk megtartani azt ami van, ha nincs akkor meg siránkozunk. A településről igen csekély létszám vette igénybe a helyi szolgáltatást. A bevételből nem lehetett a kínálatot bővíteni. Így bezárult a kör  az igénylők hátrányára.

Újabb 6 gyógyszertárat kerestem meg azzal a lehetőséggel, hogy fiókgyógyszertár működésére készen állnak a feltételek. Várjuk a válaszokat a megkeresésre. Az eredményről tájékoztatást adunk a későbbiekben.


Hírek a vasútról

A mellékelt térkép szerinti terület a MÁV tulajdonában van. Az Ő feladatuk ezen terület rendben tartása, a peron takarítása télen hó eltakarítás, sózás stb. Polgármesterként folyamatos levelezésben vagyok a MÁV területileg illetékes vezetőivel egy emberi utazási körülmény megteremtése érdekében. Sajnos csak kisebb lépésekben tudunk haladni, mert mindig van magyarázat arra mit miért nem csinálnak meg. A napokban a MÁV vezérigazgatójának címzett levelem tartalmára várom a választ a terület rendben tartása, egyáltalán megközelítése érdekben. Azt gondolom sokat segítene ha a lakosság feléjük mint tulajdonos felé is intézné észrevételeit, panaszait. Az utazók a rongálók felé felszólítással élnének. Sokat segítene  ha mi csörögiek is betartanánk a kulturált közlekedési körülmények fenntartását úgy a vonaton mint a megállóhelyen.


Felszíni csapadékvíz elvezetés

2019 január 23-án benyújtásra került a felszíni csapadékvíz elvezetésének II. üteméhez készített pályázatunk. A pályázat benyújtásának feltétele az engedélyes tervek elkészítése volt melynek önkormányzatunk eleget tett. Várjuk az eredményhirdetést. Amennyiben támogatásra találunk abban az esetben a közel 2000 méter hosszan a Kisfaludy utca Zöldfasor -  Komáromi utca közötti szakasza, a Komáromi utca, Kolozsvári utca és a Szegedi utca kerül csatlakoztatásra a meglévő rendszerhez.


Gyalogátkelés biztonsággal

Jelzőlámpás gyalogátkelőhely, járda és buszöböl  épülhet meg a közeljövőben a Gödöllői úton, a  vasúti megállóval szemben. A tárgylások még 2017 novemberében megkezdődtek az utazók közlekedésbiztonságát szem előtt tartva Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester kezdeményezésére az Önkormányzat a Magyar Közút, a MÁV és a Fejlesztési Minisztérium részvételével. A megállapodásnak megfelelően önkormányzatunk közel 2 millió Ft-ért engedélyes tervet készítetett az építmény megvalósítása érdekében . A tervezett kb. 23 milli Ft-os kivitelezési költséget a Magyar Közút betervezte idei költségvetésébe. Mostantól  a projektet  támogató minisztériumtól függ hogy mikor válhat valósággá  a biztonságos átkelés a csörögi utazóknak.


Harcban a MÁV-val

Számos levél, személyes találkozást követően sem rendeződött tartósan a csörögi vasúti megállóhely környezetének rendezése. Tekintettel arra, hogy igen nagy MÁV tulajdonú területről van szó gyakoribb jelenlétre lenne szükség a takarítást illetően. Fa, bokorirtás fűnyírás hulladék összeszedése, télen a peron takarítása, egyáltalán megközelítés lehetővé tevése a megállónak. Legutóbb a vezérigazgatónak irt levél eredményeként március 6 -án a területtulajdonosok az önkormányzat képviselőivel bejárást tartanak. Reméljük a kért területeken

1./ gazmentesítés, bokorirtás, szemét összeszedetése

2./ A felvezető út kátyútlanítása, a belógó bokrok. fák ágainak levágása

3./ A kint lévő fémtárgyak festése ( átkelő, kandaláber)

4./ Legalább 2 db esőbeálló biztosítása a peronon

5./ A vasút területén található szolgálati lakás végleges bontása az építési anyag elszállítása

a bejárást  követően változás fog történni az utazás feltételeinek és a MÁV terület rendezése érdekében. A tárgyalásokat nagyban segítené ha az utazók is nagyobb figyelemmel lennének az ott elhelyezett értékekre és megbecsülnék a köztulajdont sőt másokat is erre bíztatnának.