Csörög község címere
Akadálymentesített változat

Híreink

M E G H Í V Ó Képviselő-testületi ülésre

Feltöltve:2017-09-20

Csörög Község Polgármesterétől
M E G H Í V Ó
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ára figyelemmel Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését 2017.  szeptember 26. (kedd) 17.00 órai kezdettel összehívom.

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany János u. 53.
 


Tovább a részletekre...



Váci Család- és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálat tájékozatása

Feltöltve:2017-09-19

Tájékoztatom, hogy a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ Családsegítő Szolgálata által  2017.szeptember 22-re tervezett  csörögi ügyfélfogadás szakmai megbeszélés miatt elmarad.

Tisztelettel:

Pető Csilla igazgató nevében és megbízásából

Neumann Brigitta csoport vezető




Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala tájékoztatása ebzárlat elrendeléséről

Feltöltve:2017-09-19

A Pest Megyei Kormanyhivatal Váci Járási Hivatala (továbbiakban: Váci Járási Hivatal) elsőfokú élelmiszerlánc-biztonsagi és állategészségügyi feladat és hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi HATÁROZATOT:
A vörös rókák veszettség elleni oralis immunizalasa (a csalétek vakcina  kiszórása)  miatt  Acsa, Bernecebaréti, Csomad, Csörög, Csővar, Dunakeszi, Fót, Galgagyörk, Göd, lpolydamásd, lpolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, Kóspallag, Letkés, Mérianosztra, Nagybörzsony, Nagymaros, Őrbottyan, Penc, Perőcsény, Püspokhatvan, Püspökszilágy, Rád, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vác, Vácduka, Váchartyan, Váckisújfalu, Vácrátót, Vámosmikola, Verőce és Zebegény települések közigazgatasi területére 2017.  szeptember  30.  és  2017.  október   21.  közötti  időszakra   ebzárlatot   és   legeltetési   tilalmat   rendelek el.

Dokumentum letölthető itt...




A Pest Megyei Klímastratégia és Éghajlatváltozási Platform hírlevele

Feltöltve:2017-09-19

A Pest Megyei Önkormányzat KEHOP-1.2.0-15-2016-00011 azonosítószámú, „Pest Megyei Klímastratégia kidolgozása és a Pest Megyei Éghajlatváltozási Platform létrehozása” című projektéjnek fő feladata a szemléletformálás, a már létező jógyakorlatok felmérése és terjesztése,  a megyei szintű klímastratégia  kidolgozása,  a megyei lakosság és a vállalkozások klímatudatosságának elősegítése.

Az ezzel kapcsolatos párbeszéd és tapasztalatcsere színtere a Pest Megye Éghajlatváltozási Platform, illetve a havonta összeállított Hírlevél, amely ide kattintva érhető el.




az Egyenlő Bánásmód Hatóság Felhívása

Feltöltve:2017-09-15

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha 
neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!


Tovább a részletekre...



Lakossági tájékoztató Csörög, útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák

Feltöltve:2017-09-08

Lakossági tájékoztató

Csörög, útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák

Munkálatok ismertetése

 

A beruházás során az érintett utcák 5 méter széles aszfaltburkolatot kapnak, az út mindkét oldalán süllyesztett szegély épül, mellette 0,5 méter széles tömörített padkával. A környező terepszintek pedig ehhez igazítva kerülnek kialakításra.
Az útszakaszok magassági és vízszintes vonalvezetésének kialakítása során a gazdaságosság mellett, a tervezési igényeknek való megfelelőséget, a terep adottságait, a kapubehajtók helyzetét, és a meglévő közművek elhelyezkedését is figyelembe vettük. A területre hulló csapadék a közterületen elszikkad, ehhez a meglévő szikkasztó árkok tisztítása és profilozása, valamint új szakaszok építése szükséges.
A részletes kiviteli tervek nyilvánosak, tartalmazzák az építés ideje alatti forgalomkorlátozások terveit is, ezek mind megtekinthetőek a polgármesteri hivatalban.


Tovább a részletekre...



FIGYELEM! VOLÁNBUSZ menetrendváltozás

Feltöltve:2017-08-31

Menetrendi változások szeptember 1-jétől Vác térségében

  • A munkanapokon 5:05-kor Vácról induló 314-es autóbusz rövidített útvonalon, Budapest, Újpest-Központig közlekedik.
  • A munkaszüneti napokon 4:15-kor Galgagyörkről induló 338-as autóbusz Csővár érintésével közlekedik.
  • Az iskolai előadási napokon 6:25-kor Gödöllőről induló 455-ös autóbusz meghosszabbított útvonalon, Vác, Szérűskertig közlekedik, és megáll Veresegyház, Templom, Veresegyház, Benzinkút és Szada, Dózsa György út 111. megállóhelyeken.
  • Az iskolai előadási napokon 7:00-kor Vácrátótról Vác, Szérűskertig közlekedő 455-ös autóbusz 5 perccel korábban, 6:55-kor indul.



Lakossági fórum a Településképi Arculati Kézikönyvről
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

Feltöltve:2017-08-29

Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről, valamint a kerületi építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításáról
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (VIII.9.) önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Csörög Község Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését, valamint az építési szabályzatnak a településképi rendelettel történő összhang megteremtése érdekében történő módosítását.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia a településképi rendeletet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmaz.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes területrészek arculati jellemzőit, értékeit. Ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a helyi építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 8 napig adhatják meg postai úton (2135 Csörög, Akác utca 30.) vagy elektronikus levélben (polgarmester@csorog.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely 2017. szeptember 6-án 18:00-kor kerül megtartásra, a Csörögi Csiri-Biri Óvoda, (2135 Csörög, Kossuth L. u. 21.) Torna termében.
Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba. Civil szervezet esetén – első bejelentkezéskor – az alapító okiratot és a bírósági bejegyzésről szóló jogerős végzést is csatolni kell.

Online Lakossági kérdőív kitölthető itt...

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester




További Híreink..

Figyelem! Hirdetmény!

A termőföldek hasznosításáról. Letöltés itt...


TÁJÉKOZTATÁS
A könyvtár június 6-tól a megszokott nyitva tartási időben várja az olvasókat.


Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tájékoztatója
Megjelent a GINOP-8.4.1/A-17 kódszámú pályázati felhívás a lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitelprogram. A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében. Bővebb információkat innen tudhatnak meg.


A Váci Család –és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának bemutatása - statisztikai adatszolgáltatás


Kedves gyerekek!

Rostás Magdolna vagyok,szeretettel várok minden érdeklődő gyereket, akinek kedve van és szeretne táncot tanulni , március 31-én 17 órakor jöjjön a könyvtárba!


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt  hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 30/960-2657 eva.drszatmari@gmail.com
Teljes tájékoztató letölthető itt...


Pest megyei kormányhivatal tájékoztatója
Hirdetmény az általános iskolai beitatkozás rendjéről letölthető itt...


Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltségének lakossági felhívása a szabadtéri tüzek megelőzésére vonatkozóan letölthető itt...


A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által közzétett 
Bűncselekmények Áldozatainak Világnapja alkalmából készített információs anyag itt letölthető.


                                         VÁLTOZÁS 2017                                           
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakótársaim!

  Polgármesterként az eltelt időszakban mindent megtettem azért , hogy településünkön olyan változásokat indítsak  el ami egyértelműen,  a fejlődés irányába mutat.   Ennek a kitartó, átgondolt tervezésnek köszönhetően településünkön  2017-ben olyan változások várhatóak, amely egyértelműen az itt élő közösség javát szolgálja. Nehéz az előrejutás egy olyan településen ahol az egy főre jutó adóerő képesség 4250Ft, önerő csekély mértékű, és minden fejlesztéshez 100 milliók  kellenek.  Itt minden hiányzik és hiányos. Nincs korszerű bevásárló központ, hivatal, vagy akár sportolásra alkalmas terület és még sorolhatnám. Több minden hiába is lenne ha az önkormányzatnak nincs pénze a fenntartásra. Ezért át kell gondolni minden fejlesztést a fenntarthatóság jegyében.  2016 decemberében az önkormányzat karácsonyfája alá olyan ajándék került kormánytámogatásként amelyből meg tudjuk valósítani a Kisfaludy utca ( Duna utca-Komáromi utca közötti szakasza), Duna utca (Béke tér – Székely Bertalan utca közötti szakasza, Kisfaludy utca- Kossuth utca közötti szakasza ) és a  Komáromi utca hiányzó aszfaltozási munkáit. Ez 1.3 km burkolt út megépítését jelenti. Igy már 3 km aszfaltos utunk lesz az idén. Megjegyzem a Komáromi utca 460 m-es szakaszának megépítése is polgármesterségem időszakára esett. Együtt eddig 2 km  új aszfaltos út megépítését jelenti. Támogatták VIS MAIOR pályázatunkat is. Ha minden a terv szerint megy, akkor ebben az évben nem lesz olyan utca ahol  útépítési, útkarban tartási munkálatok ne történjenek. Pályázatot nyújtottunk be további aszfaltos utak megépítésére a képviselő testület döntése alapján. Pályázunk a Szegedi utca ( Kolozsvári utca- Béke tér közötti szakaszának), az Arany János utca ( Béke tér- Komáromi utca közötti szakaszának ) a Kossuth utca ( Duna utca- Hársfa utca közötti szakaszának) , a Hársfa utca ( Kisfaludy utca - Kossuth utca közötti szakaszának) a Tölgy fa utca ( Kisfaludy utca- Kossuth utca közötti szakaszának ) aszfaltozási munkáira. Ez újabb 1.4 km út megépítést jelenti nyertes pályázat esetén. Az új utcákra terveket kellett készítettni, amelynek több millió Ft a költsége. Ezt is Önerőből biztosítottuk az idén. A képviselő testülettel már a kezdetektől útalapot hoztunk létre  a költségvetésbe építve. Ezen a költségvetési soron biztosítva az utakhoz szükséges pénzeket, önrészeket. Gondos gazdálkodással korábban is 10 millió Ft biztosítottunk útépítésre kb. 2 millió Ft útkarbantartásra, munkagép vásárlásra. Ebben a költségvetési évben sincs ez másként. Az útépítésre, útkarbantartásra fordított éves összeg többszöröse a gépjárműadóból befolyt és településünkön maradt  adónak.  Egyéb adókat nem emeltünk, útépítési hozzájárulást sem kellett fizetni. Köszönetet kell hogy mondjak azoknak a lakosoknak akik önkéntesen a maguk erejéből kátyúzták az előttük lévő gödröket, vagy az út  teljes hosszában karbantartást végeztek. Példaként említem a Kiscsörögi utca lakóit.  Szintén lakossági kezdeményezésből indult,  de sikerült kormánytámogatást szerezni a térfigyelő kamerák bővítéséhez. Így a kereten belül annyi kamera felszerelése fog megtörténni (3-6 kamera) míg az ki nem merül. Az idilli faluképhez hozzátartoznak a tiszta, virágos  porták. Az idén is 10 családnak ítéljük oda a kitüntető címet 10 ezer Ft-os pénzjutalom mellett.

Nagy lendülettel indítjuk a 2017-es évet. További fejlesztésekhez kapcsolódó  pályázatokat adtunk be, azok alakulásáról és más megvalósítás alatt álló tervekről a  későbbiekben adok tájékoztatást.

CSÖRÖG ÉPÜL, SZÉPÜL! Ebben a munkában továbbra is számítok a lakosság tevékeny együttműködésére.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester


2017 januárjától az eddigi 46 helyett már 89 település tartozik a Zöld Híd Program szolgáltatási területéhez. Kétszeresére nőtt a hulladékszállításban közvetlenül ellátott települések száma és további csatlakozások is várhatók. Nagyon úgy tűnik, hogy az elmúlt időszak komoly nehézségeit legyűrve 2017 a növekedés és a fejlődés éve lesz, amihez a megfelelő források is rendelkezésre állnak  – erről tájékoztatott az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás.BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

további részletek itt...

Fontos Linkek