Csörög község címere
Akadálymentesített változat

Határozatok 2018

 

1/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

2/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

3/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartásáról

5/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról

6/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről 

7/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei étkeztetéséről

8/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről

9/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésével összefüggésben

10/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester 2018. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapításáról

11/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

12/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről

13/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról

14/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a „Védjük meg településünket, védjük meg a hazánkat” felhíváshoz történő csatlakozásról

15/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat gyalogátkelőhely kiépítéséről a vasútállomás és a vele szemben megépített buszmegálló között

16/2018.Z.(II.20.) Képviselő-testületi határozat a 109/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatáról

17/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Antal Péter tanácsnokká választásáról

18/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Kendrovszki József tanácsnokká választásáról  

19/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Grancsa Péter tanácsnokká választásáról