Csörög község címere
Akadálymentesített változat

Határozatok 2018

 

1/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

2/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

3/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

4/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartásáról

5/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról

6/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről 

7/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei étkeztetéséről

8/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről

9/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésével összefüggésben

10/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester 2018. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapításáról

11/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

12/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről

13/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról

14/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a „Védjük meg településünket, védjük meg a hazánkat” felhíváshoz történő csatlakozásról

15/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat gyalogátkelőhely kiépítéséről a vasútállomás és a vele szemben megépített buszmegálló között

16/2018.Z.(II.20.) Képviselő-testületi határozat a 109/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatáról

17/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Antal Péter tanácsnokká választásáról

18/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Kendrovszki József tanácsnokká választásáról  

19/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Grancsa Péter tanácsnokká választásáról

20/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozata az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési díjairól

21/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozata a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztásáról

22/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozata a zöldhulladékok gyűjtésére gyűjtőpont területének kijelöléséről

23/2018. (IV.17.) Képviselő-testületi határozata az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének  támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” (PM_ONKORMUT_2018) című pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról

24/2018. (V.23.) Képviselő-testületi határozata a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. megkeresése kapcsán.

25/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a település közbiztonságának a helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

26/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

27/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az Esély Szociális Alapellátási Központ Csörög község vonatkozásában 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

28/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

29/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

30/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról

31/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

32/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Csörög Község Önkormányzat 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzéséről

33/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének zárszámadásával összefüggő döntések meghozataláról

34/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készített statisztikai összegzésről

35/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről

36/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. által nyújtott étkeztetési szolgáltatással kapcsolatban

37/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016-2021. évre szóló továbbképzési tervének felülvizsgálatáról és a 2018/2019. nevelési év beiskolázási tervéről

38/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről

39/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

40/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárairól

41/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámoló elfogadásáról

42/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

43/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

44/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

45/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat Pest Megye területén bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek fejlesztését célzó „PM_ONKORMANYZAT_2018 kódszámú pályázaton való részvételről

46/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan (2018. évi pályázaton való részvétel, 2017. évi rezsicsökkentési támogatás)  

47/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat a felszíni csapadékvíz elvezetésből adódó feladatok végrehajtásáról

48/2018. (IX.06.) Képviselő-testületi határozat a Döntések meghozatala a Pest megye területén bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek fejlesztését célzó „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” kódszámú pályázaton való részvételhez kapcsolódóan

49/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról

50/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság, a Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról

51/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

52/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat lakossági panasz  megtárgyalásáról

53/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2017. évi munkájáról 

54/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2018. év I-VIII. havi gazdálkodásáról

55/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatának végrehajtásáról

56/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolójáról

57/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje elfogadásáról

58/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

59/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elkészítéséről

60/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételéről

61/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a költségvetési fedezet biztosításáról csapadékvíz elvezetés II. ütem engedélyes, kiviteli terv elkészítésére  

62/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati ingatlanok értékesítéséről

63/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozása KÖFOP 1.2.1. – VEKOP 16. projekt megvalósításáról

64/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Államkincstár által végzett 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről  

65/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről

66/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat Környezetvédelmi tanácsnok megbízásáról

67/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a kamerarendszer egyik átjelzőjének esetleges áttelepítése érdekében szükséges intézkedésekről

68/2018. Z (X.09.) Képviselő-testületi határozat Csörög községért díszoklevél adományozásáról

69/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

70/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

71/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

72/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról.

73/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

74/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda „Hagyományéltető” pedagógiai programjáról

75/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi belső ellenőrzési tervről

76/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 2018-2023 évekre vonatkozóan

77/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázaton való részvételről

78/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervéről

79/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

80/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat döntéshozatalról a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat építése kapcsán