Csörög község címere
Akadálymentesített változat


Határozatok 2017

2017. évi határozatok

1/2017. (I.11.) Önkormányzati határozat

Döntés az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén pályázaton való részvételről

2/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

3/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

4/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

5/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Döntés a polgármester illetményének módosításáról

6/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

A Polgármester 2017. évi cafetéria juttatása

7/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

            A Polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

8/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Döntés Csörög Község tulajdonát képező 1092 hrsz.-ú és 1093 hrsz.-ú telkek sportcélú hasznosításáról

9/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Csörög Község Önkormányzata és Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

10/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásáról

11/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Döntés Penc községnek a Vác központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozásáról

12/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Döntés Csörög Község úthálózatának szilárd burkolattal történő ellátása, kamerarendszer bővítése támogatási összeg felhasználásáról

13/2017. (I.31.) Önkormányzati határozat

Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

14/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről        

15/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról

17/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Tanügy-igazgatási ellenőrzés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsődében

18/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Rendeletalkotás az óvodai étkezési térítési díjakról

19/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Tájékoztató a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Esély Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetéséről, és a Társulási Megállapodás módosítása

20/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési díjairól

21/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Döntés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről

22/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Tájékoztató a 2017.évi közfoglalkoztatásról

23/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Döntés a 2017.évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáról

24/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Tájékoztató Csörög Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 2016. évi vagyonnyilatkozata nyilvántartásba vételéről, valamint a képviselő köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezéséről

25/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Tájékoztató a Vis Maior projekt végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről

26/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Váci Egyházmegye nyilatkozata általános iskola építésére

27/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat

Döntés a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás jövőbeni ellátásáról

28/ 2017/Z (III.30.) Képviselő-testületi határozat

Döntés államháztartáson kívüli támogatásról

29/2017/Z (III.30.) Képviselő-testületi határozat

Döntés Fűzér András kérelme ügyében

30/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat

Csörög Község Önkormányzat 2017.évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

31/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat

            Döntés útkarbantartásokról

32/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat

„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16forrás terhére projekt megvalósításához, közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges Bíráló bizottsági tagok kijelölése, Közbeszerzési Szabályzat módosítása

33/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat

„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt megvalósításához ajánlattételi felhívás elfogadása

34/2017. (IV.05.) Képviselő-testületi határozat

„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt megvalósításához döntés, ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről.

35/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzéssel kapcsolatos ( KEHOP )

       döntésekről

36/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzatot érintő építésügyi jogszabályokkal összefüggő feladatokról szóló főépítészi tájékoztatóról

37/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására valamint rendkívüli szociális támogatásra tárgyú pályázat benyújtásáról

38/2017. (V.03.) Képviselő-testületi határozat „Csörög község úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban

39/2017. (V5.03.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság BPM-ÁHI/999-10/2017. számú ellenőrzési jelentéséről 

40/2017. (V.03.) Képviselő-testületi határozat a Csörög településen végzett „Vis Major” pályázat keretében elvégzett útkarbantartási munkákról.

41/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

42/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

43/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

44/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat „Csörög község úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása” tárgyú közbeszerzéssel kapcsolatban

45/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a település közbiztonságának helyzetéről

46/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről

47/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2016. évi szakmai munkájáról

48/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

49/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről

50/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban

51/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az 2016. évi éves  belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

52/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról

53/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tárgyában (1)

54/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tárgyában (2)

55/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat utcanév átnevezésről

56/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos szerződésekről

57/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzatok elektronikus ügyintézéséről

58/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése tárgyában

59/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2016. évi költségvetési beszámolójáról

60/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a 27/2017.(III.14.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről

61/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról

62/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról 

63/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről

64/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata Csörög Község Önkormányzata víziközmű vagyonának térítésmentes átadásról a Magyar Állam részére

65/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata energia megtakarítási intézkedési terv elfogadásáról

66/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozatatulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról

67/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 230/2015.(V.19.) számú Kt határozat hatályon kívül helyezéséről

68/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata Csörög Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítését indító döntés meghozataláról

69/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási pályázaton való részvételről 

70/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről

71/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata fogyatékos személy nappali ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

72/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata a váci Jávorszky Ödön Kórház megkeresése ügyében

73/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról

74/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata Javaslat Antal Péter képviselő díjazására a térfigyelő kamerarendszer működtetése érdekében végzett tevékenységéért

75/2017. (IX.06.) Képviselő-testületi határozata a Csörögi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

76/2017. (IX.06.) Képviselő-testületi határozata köztemető ügyében együttműködési megállapodás megkötéséről

77/2017. (IX.06.) Képviselő-testületi határozata Csörög Község Önkormányzat 1864/10. hrsz. alatti ingatlanának rendezéséhez kapcsolódó döntésről

78/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

79/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

80/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

81/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolójáról

82/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervéről

83 /2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendjéről

84/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata Csörögi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, létszáma és munkarendjéről

85/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a KÖFOP-1.2.1 – VEKOP -16 kódszámú „Csatlakozás i konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat helyi végrehajtásának helyzetéről 

86/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a térfigyelő kamera rendszer bővítéséből fakadó intézkedésekről és költségekről

87/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata az Ecsedi -Vill Bt. kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt

88/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata Baranyi János (Csörög, Székely B. u. 46. szám alatti lakos) tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt a Csörög, 1015 hrsz. ingatlan ivóvíz/szennyvíz bekötése ügyében

89/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről

90/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata ingatlanvásárlás ügyében

91/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről

92/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

93/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

95/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a Települési Arculati Kézikönyv elfogadásáról

96/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről

97/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat az óvodai nevelőmunkát segítő alkalmazotti létszám megemeléséről

98/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a 2018. évi belső ellenőrzési tervről

99/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat köztemető fenntartása ügyében

100/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat az A.S.A. Magyarország Kft. jogutódlása, és az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

101/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat az Alsóvárosi Patika Bt. Önkormányzattal kötött szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

102/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat tulajdonosi döntések meghozataláról az iskola építéssel kapcsolatban

103/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadásáról

104/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

105/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéről

106/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat az ASP szolgáltatási szerződés megkötéséről

107/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

108/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester jutalmazásáról

109/2017. (XII.12.) Képviselő-testületi határozat Mayerné Molnár Katalin volt önkormányzati képviselő asszony elhalálozásával kapcsolatos döntésről